Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Bondgården

Skapad 2015-09-30 18:24 i Kyrkskolans förskola (1-3 år) Ale
Vi kommer under ht-15 arbeta med tema bondgården. Under temats gång kommer vi att lära känna de olika djuren och deras olika egenskaper i samlingar och aktiviteter.
Förskola
...

Innehåll

Nuläge

Vi har i huset två avdelningar bestående av 28 barn i åldrarna 1-3 år. Under ht har vi valt att arbeta tillsammans i huset genom att dela upp barnen i olika grupper.

Vi valde temat då barnen har visat stort intresse för bondgårdsdjuren i leken. Dom kommer att få bekanta sig med de vanligaste djuren som bor på bondgården. Vi kommer att ta tillvara på barnens egna frågor och funderingar och ser fram emot ett spännande tema.

Mål


Vårat mål är att barnen på ett lekfullt sätt får lära känna de vanligaste djuren som finns på bondgården. Vi vill att arbetet skall präglas av barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje.


 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi kommer att arbeta mycket visuellt genom att använda oss av tex: flanosagor, sångkort, sagopåsar mm och låta barnen vara delaktiga efter sin egen förmåga.

I vår närmiljö har vi mycket djur, detta kommer vi att ta tillvara på.

Barnens intresse kommer att styra vår fortsatta planering under temats gång.

 

Uppföljning

Utvärdering

Analys och utveckling

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: