Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 9 Konflikter och konfliktlösning

Skapad 2015-10-01 15:52 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
En genomgång av olika typer av konflikter i världen under 1900-talet. Med dessa som exempel ska eleverna kunna uppfatta olika typer av konflikter och hur konflikter kan uppstå mellan länder och i länder.
Grundskola 9 Historia

Innehåll

Konflikter och konfliktlösning

Konflikter och konfliktlösning

Under 1900-talet har människor i olika delar av världen varit drabbade eller åtminstone påverkats av olika typer av konflikter. Dessa konflikter har haft olika orsaker och haft olika karaktär. För att förstå vår egen och omvärldens samtid måste vi kunna förklara varför och hur olika konflikter har påverkat världens befolkning i olika hänseenden. Att kunna analysera och förstå att det finns olika typer av konflikter ger oss en större beredskap att kunna hantera och förhindra framtida konflikter.

Innehåll

Ämnesområdet kommer att ta upp de större konflikterna i världen under 1900-talet. Vi tar upp exempel på bakgrunder till, händelseförlopp och följder av konflikterna för de inblandade parterna. Gemensamt i klasserna går vi igenom olika orsaker till konflikter generellt sett och vad en konflikt innebär. Vidare kommer vi att diskutera hur man kan förhindra och förebygga konflikter i länder och mellan länder.

Arbetsgång

• Gemensamma genomgångar

Vi inleder med att vid gemensamma genomgångar och utifrån första och andra världskriget som exempel diskutera olika typer av konflikter och följder av dessa.

• Texter i lärobok

Läroboken i historia ( sidorna ) utgör grunden för den gemensamma faktadelen.

• Enskilt arbete med en konflikt under 1900-talet

Efter genomgångar och faktadel i läroboken ska du välja en konflikt under 1900-talet och fördjupa dig i denna. Material till detta såsom böcker och länkar kommer jag och biblioteket att hjälpa dig med. Din fördjupningar ska innehålla förklaringar till att konflikten uppstod, genomgång av förloppet samt följderna av konflikten. Dessutom ska du ge förslag på hur konflikten hade kunnat förhindras. Ditt arbete kommer läsas av tre kamrater och ni ska gemensamt diskutera, jämföra och dra slutsaster kring era konflikter. Arbetsordning, upplägg för arbetet och frågeställningar och frågor till redovisningen kommer publiceras på bloggen.

Mål

• Kunna ge exempel fyra olika typer av konflikter under 1900-talet.

• Kunna kortfattat beskriva orsaker till, förlopp och följder av WW1 och WW2.

• Kunna kortfattat och kärnfullt beskriva en egen vald konflikt vad gäller orsaker, förlopp och följder.

• Kunna ge förslag på hur den konflikt du valt skulle kunna ha förhindrats.

• Kunna visa att du kan använda dig av dina kunskaper genom att skriva en ögonvittnesskildring

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.
  Hi  7-9
 • Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: