Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap årskurs 2

Skapad 2015-10-02 13:48 i Påarps skola Helsingborg
En kort planering utifrån kunskapskraven för årskurs 3 där: * Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar. * Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet. * Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Grundskola F – 2 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska

Under detta arbetsområde kommer du att få lära dig hur olika yrken fungerar och varför de är viktiga för att samhället ska fungera. Vi kommer att prata om att beroende på hur många och vilka yrken som finns ett område spelar roll när folk flyttar till olika platser. Vi kommer under arbetsområdet också tala om hur detta påverkar barn och familjer. När arbetsområdet är slut kommer du att ha lärt dig en hel del nya ord som du tidigare kanske hört men inte riktigt förstod vad de betydde.

Innehåll

Övergripande mål Lgr11

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.

Så här kommer vi att arbeta:

* Undersöka och samtala om olika yrken.

* Se på film om olika yrken.

* Intervjua en person om ett yrke.

* Läsa faktatexter om yrken.

 

Centralt innehåll i kursplanen för samhällskunskap.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Yrken och verksamheter i närområdet.

Bedömning


Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
 • SO   3
  Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO   3
  Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: