👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Broar i världen och i Alingsås.

Skapad 2015-10-02 14:42 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Vi ska under ett par veckor arbeta med broar.
Grundskola F – 9 Teknik
Vi ska under höstterminen jobba med olika konstruktioner på broar.

Innehåll

Arbetsområde: Bro-typer i världen och i Alingsås

Under kommande veckor kommer vi att arbeta med broar. Vi kommer att titta på broar i världen och vår närhet samt bygga broar.

 

Konkreta mål:

Målet med detta arbetsområde är att du ska kunna:

 • förklara på ett enkelt sätt hur en bro är konstruerad,
 • göra en enklare skiss på din bro,
 • skriva en enklare teknisk rapport,
 • bygga en modell av en bro, samt
 • ompröva och testa en ny konstruktion om den första inte är så bra.

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • kunna förklara, på ett enkelt sätt,  hur en bro är konstruerad. Vi diskuterar detta första lektionen samt efter att ni har varit ute på exkursion.
 • göra en enkel skiss. Du och en pedagog diskuterar din skiss när den är klar.
 • samarbeta under alla momenten. 

 

Undervisning:

Lektion 1: Titta på olika broar i världen. Vilka brotyper finns det? Praktiskt moment.  Broläxa - till nästa tillfälle.           

Lektion 2: Genomgång av läxa. Fördelning av broar i Alingsås. Exkursion. Cykla iväg och fotografera "sin" bro.

Lektion 3: Eftersamtal. Börja göra en skiss av bron. Ev påbörja konstruktionsarbetet samt en tekniskrapport.

Lektion 4-6: Bygge av uppdragsbron av olika material tex kartong och glasspinnar.

Lektion 7: Redovisa broar. Ev. utställning i glashallen.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Broläxa till 19/9 alt. 26/9

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6

Matriser

Tk
Matris bro-arbetet åk 5

E
C
A
Du ska
använda dina idéer för att lösa problem.
 • Tk  4-6
Du bidrar till viss del med idéer som leder arbetet framåt.
Du bidrar till stor del med idéer som leder arbetet framåt.
Du bidrar till stor del med idéer som leder arbetet framåt och löser problem som uppstår under arbetets gång.
Gruppens arbete
Hur du tillsammans med de andra i gruppen planerar och bygger er valda brokonstruktion.
 • Tk
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
Du är till viss del delaktig i byggandet av bron.
Du är delaktig i byggandet av bron.
Du är till stor del delaktig i byggandet av bron.
Dokumentation av ditt arbete.
 • Tk  4-6
Du har gjort en skiss i tre olika vyer och en modell av bron.
Ni har gjort en skiss i tre olika vyer och en utförlig modell av bron. Modellen stämmer överens med ritningen.
Ni har gjort en skiss och en utförlig modell av bron. Modellen stämmer mycket väl överens med ritningen.
Ny aspekt
Dokumentation av ditt arbete.
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
Du har till viss del varit delaktig i den tekniska rapporten.
Du har varit delaktig i den tekniska rapporten.
Du är till stor del delaktig i den tekniska rapporten.