Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Big Bang och livets utveckling

Skapad 2015-10-03 15:56 i Fårboskolan Oskarshamn
Vi bearbetar området som handlar om Universum, Jorden och Livets utveckling från Big Bang och fram till en planet som myllrar av miljontals olika arter.
Grundskola 5 Fysik Kemi Biologi

I det här temat ska du få lära dig mer om hur livet har utvecklats till det vi ser idag. Det började med en smäll (eller vad var det egentligen som hände?) för nästan 14 miljarder år sedan då det inte fanns något liv alls. Någonstans längs vägen uppstod liv (hur då?) och det utvecklades till miljontals olika arter av växter och djur. En del arter anpassade sig till ett liv på land, en del i havet. Vi kommer att lära om Universum och planeter, växter och djur, om fotosyntes och evolution, om Darwin och Linné...och mycket mer!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas


Målet är att kunna delta i diskussioner, att kunna läsa och skriva faktatexter inom temat, där du använder fakta och argument som du vet är rätt för att övertyga dina lyssnare eller läsare. För att kunna göra det måste du träna på och lära om:
 • teorierna om hur Universum skapades och livet uppstod 
 • Hur vårt eget solsystem ser ut
 • Sambandet mellan himlakropparnas rörelser och dygn, månad och år. 
 • Koll på tidslinjen, när hände vad? Några viktiga exempel
 • Förståelse för hur växter och djur lever tillsammans och är beroende av varandra och hur vi människor kan påverka denna balans
 • Förståelse för hur växter och djur är indelade i olika arter och i stora drag hur evolutionen ser ut
 • att använda många nya ord och begrepp som hör ihop med temat 
 • kunskap om plattektonik och kontinenter i historien
 • kunskap om hur fotosyntesen fungerar
 • kunskap om en del kändisar, t.ex. Newton, Galileo, Kopernikus, Charles Darwin och Carl von Linné och vad de har gjort


Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Bedömning - vad och hur

Jag/vi kommer att bedöma:
- hur väl du kan berätta om teorier om Big Bang och livets uppkomst
- om du kan kort beskriva vårt solsystem och förklara år, månad och dag i samband med himlakropparnas rörelser
- hur väl du kan förklara fotosyntesen 
- om du kan visa och berätta om några stora händelser på din tidslinje, och förklara varför de är viktiga
- hur du resonerar om livets förutsättningar, om hur växter och djur lever tillsammans och hur vi människor kan påverka 
- om du kan jämföra några olika arter och förklara likheter och skillnader
- i alla delar kommer jag att lyssna på hur du använder de nya ord du har lärt dig
- om du kan nämna någon historiskt viktig person och berätta varför du tycker att han/hon är viktig i detta tema

l

Kopplingar till läroplan

 • Bi  A 6
  Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
 • Bi  A 6
  Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
 • Bi  A 6
  Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Fy  A 6
  Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
 • Ke  A 6
  Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att studera tidslinjen från Big Bang till nutid och göra några stopp här och var
Vi ska göra egna tidslinjer. 
Vi ska få läsa fakta och skriva egna texter om någon/några olika delar i temat. Du kan välja att skriva för GreenLife
Vi ska göra en egen ordlista med alla nya ord

Vi kommer att göra undersökningar och experiment, bl.a. om fotosyntesen 
Vi ska träna på att planera, genomföra och dokumentera undersökningar 

Vi kommer att vara ute i naturen och titta på växter och djur och träna på att dela in i olika arter med hjälp av flora och fauna
Vi kommer att se filmer.
Vi kommer att arbeta med dator och iPad för att söka fakta och dokumentera
Vi kommer att arbeta både enskilt och i grupp. 
Vi kommer att arbeta praktiskt, teoretiskt, och estetiskt med bild, drama och dans.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: