Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 2

Skapad 2015-10-04 11:56 i Åsleskolan Falköping
Här är en beskrivning av vad vi jobbar med under året i åk 2 i engelska. Det handlar mycket om att lära sig nya ord, lyssna och förstå enkelt tal och att delta i enkla samtal.
Grundskola 2 Engelska
Att lära sig ett nytt språk är både kul och spännande!

Följ med på denna spännande språkvandring där vi lär oss allt från enkla ord till att kunna både förstå och kunna prata enkla meningar om bekanta områden (hälsningsfraser, kroppen, färger mm) och om dig själv.

Innehåll

Syfte - förmgor som ska tränas

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift. Lgr-11

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Mål

Du ska:

 • kunna förstå innehåll i mycket enkel talad engelska i lugnt tempo samt i mycket enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • kunna visa förståelse i enkel form av det man hört/läst.
 • kunna ord inom några olika ämnesområden och formulera sig enkelt i tal och uttrycka sig begripligt.
 • kunna delta i sånger, ramsor mm. 
 • kunna förstå en enkel instruktion i klassrummet. 
 • veta lite om andra länder där  man pratar engelska. Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla presentationer.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla beskrivningar och meddelanden.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Arbetssätt

Under 20 minuter varje vecka kommer vi att jobba med olika ämnesområden under åk 2: ord eleverna kan, hälsningsfraser, siffror, färger, kläder, alfabetet, kroppen, familjen, veckodagar, månader, högtider, väder, mat och dryck, djur, känslor och hemmet. 

I arbetet använder vi oss av egentillverkat arbetsmaterial. Vi ser på filmer om olika ämnesområden. I första hand serien Kids - english zone men kanske även något avsnitt av Go Yoyo go. 

Inom de olika områdena jobbar vi med memoryspel, sånger, dialoger, ramsor, lyssna och prata (fraser). Fokus kommer att vara att eleverna ska våga prata engelska. Vi kommer inte att träna på att skriva engelska, men ibland skriver vi av från tavlan olika fraser och ord i vårt skrivhäfte.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • din förmåga att förstå innehåll i mycket enkel talad engelska i lugnt tempo samt i mycket enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • din förmåga att visa förståelse i enkel form av det man hört
 • din förmåga att förstå och kunna använda ord inom några olika ämnesområden och formulera sig enkelt i tal och uttrycka sig begripligt.
 • din förmåga att delta i sånger, ramsor mm. 
 • din förmåga att förstå en instruktion i klassrummet.

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: