Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik

Skapad 2015-10-04 16:54 i Elinebergsskolan Helsingborg
Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
Grundsärskola 1 Musik Samhällsorienterande ämnen Svenska Bild
Regler och lagar med betydelse för eleven. Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
 • Mu
  Syfte sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,
 • SO
  Syfte reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
 • Sv
  Syfte tala och samtala i olika sammanhang,

Vad gör vi?

 • Vi besöker trafikskolan.
 • Vi använder skolgårdens målade trafikvägar med cyklar och övergångsställe.
 • Vi sjunger trafiksånger.
 • Vi pratar om trafikmärken och hur man beter sig i trafiken.
 • Vi tittar på filmen trafiksmart.
 • Vi målar trafikmärken.
 • Vi får besök av miljöverkstadens Helt säker.
 • Vi tränar i närmiljön hur man beter sig i trafiken

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-6
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Mu  1-6
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former och genrer: unison sång, kanon och ensemblespel.
 • SO  1-6
  Att leva tillsammans Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
 • SO  1-6
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
 • Sv  1-6
  Tala, lyssna och samtala Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
 • Sv  1-6
  Tala, lyssna och samtala Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.

Hur gör vi?

 • Vi kommer prata om hur man beter sig i trafiken med hjälp av bilder och filmen gatusmart.
 • Vi kommer träna på hur man beter sig i trafiken på trafikskolan, skolgården och närmiljön.
 • vi kommer titta på trafikmärken och måla av dem i rätt färger.
 • Vi kommer sjunga Herr gåman och Min fars moped.
 • Trafikgiraffen kommer på besök och återkopplar trafikmärken och vad dom betyder. Eleverna får en påse med reflexer mm.
 • Eleverna får göra ett fotokollage i appen Pic Collage

Detta kommer att bedömas. - Din förmåga att...

 • Måla rätt färger i trafikmärkena och berätta vad färgerna heter.
 • Sjunga en traditionell sång och en ny sång om trafik.
 • Berätta om hur man går över vid ett övergångsställe.
 • Berätta något om trafiken i din närmiljö.
 • Föra ett samtal om trafik med ord eller TSS.
 • Använda turtagning när vi återberättar filmen gatusmart och gör ett fotokollage

Matriser

Sv Mu Bl SO
Bild Grundsäskolan

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.

Sv Mu Bl SO
generell matris musik grundsärskolan

Musicera och skapa musik

 • Mu   sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sång
Jag lyssnar när vi sjunger.
Jag deltar när vi sjunger tillsammans. Jag deltar när vi sjunger.
Jag deltar när vi sjunger tillsammans. Jag deltar när vi sjunger. Jag lyssnar på de andra som sjunger/spelar och försöker följa tempo och melodi.
Jag deltar när vi sjunger tillsammans. Jag deltar när vi sjunger. Jag lyssnar på de andra som sjunger/spelar och kan följa tempo och melodi. Jag kan hålla en stämma.

Sv Mu Bl SO
SO matris år 1-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lagar och regler
Du kan ge exempel på **enstaka** elevnära normer och reger och **bidrar** till resonemang om varför de kan behövas.
Du kan ge exempel på elevnära normer och regler och för **enkla** resonemang om varför de kan behövas.
Du kan ge exempel på elevnära normer och regler och för **välutvecklade** resonemang om varför de kan behövas.
Ämnesspecifika ord och begrepp
Du kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.

Sv Mu Bl SO
Svenska

1
2
3
4
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: