Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skala och mönster, kapitel 6 Formula

Skapad 2015-10-04 20:28 i Simrislundsskolan Simrishamn
Du blir bekant med begreppet skala. Du prövar på att förminska och förstora efter ett mönster samt förstå sambanden mellan begreppen.
Grundskola 4 Matematik
När använder vi förminskning eller förstoring? Finns det ett mönster att följa och vilka symboler används? Vad händer med omkretsen och arean (ytan) när man förstorar? Skala är en av storheterna i matematik.

Innehåll

Beskrivning

Mål

 • använda skala
 • se samband mellan skala och storlek
 • använda skala och mönster på figurer
 • motivera val av strategier

Förmågor som ska tränas

Ämnets syfte

Lgr 11 - kap 1 & 2

Förmågor som ska tränas

 • Analysförmågan
 • Procedurförmågan
 • Begreppsförmågan
 • Kommunikativa förmågan
 • Metakognitiva förmågan


Centralt ämnesinnehåll

Centralt innehåll - kursplanerna


Kunskapskrav

Så här arbetar vi

Så här säkerställer vi jämställdhet och elevers ansvar och inflytande i arbetsområdet

Jämställdhet och elevers ansvar och inflytande är delar som ska genomsyra allt vi gör i skolan. Därför kan dessa delar i uppdraget inte hanteras för sig vid specifika tillfällen, utan bör ingå i det vardagliga arbetet. På vilket sätt arbetar du/ni med jämställdhet och elevers ansvar och inflytande i just detta arbetsområde?

Detta ska bedömas

 • Du följer med och deltar i undervisningen
 • Du löser tilldelade uppgifter
 • Deltar i grupparbeten
 • Deltar i diskussioner
 • Är aktiv och skapar en god arbetsmiljö under lektionerna

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
skala och mönster år 4

till viss del
relativt väl
väl
Lösa problem med strategier och metoder
 • Ma  E 6
Använda matematiska begrepp
 • Ma  E 6
Växla uttrycksform och resonera om begreppens relation
 • Ma  E 6
Välja och använda matematiska metoder
 • Ma  E 6
Föra och följa matematiska resonemang
 • Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: