Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP i ämnet Svenska, området grammatik. Bokstäver bildar ord och orden delas in i olika ordklasser beroende på hur de används. Nu ska du få lära mer om ordklasser och satsdelar

Skapad 2015-10-04 20:29 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk

Vad har alla språk gemensamt? Ett bestämt mönster för hur man ska kunna bygga meningar. Vi växer upp med det på ett naturligt sätt och reflekterar inte förrän när vi ska lära oss ett nytt språk. DÅ ser vi svårigheter, samband och olikheter mellan språken. Men med rätt verktyg så kan man lära sig prata om språket på ett gemensamt sätt dvs med hjälp av grammatik. Svenskan har nio ordklasser. Du kommer att få lära dig lite om alla nio, men mest om substantiv, adjektiv, verb, adverb, prepositioner och pronomen. Du ska också få lära dig att en mening kan delas in i olika satser (huvudsats/bisats) och vad satsdelarna subjekt, predikat och objekt är.

Innehåll

 Syfte och centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Arbetssätt och arbetsformer:

 

Du kommer att få utveckla dina kunskaper genom:

 • gemensamma genomgångar under lektionerna där du får förklaringar och exempel
 • följa UR-serien "Grammatikbolaget" och kopplar det du hör/ser med vad du lärt www.ur.se/Grammatikbolaget
 • gemensamma övningsuppgifter
 • enskilt arbete i ditt arbetshäfte/gemensamma genomgångar
 • repetitioner av det du lärt

 

 


 

Bedömning och dokumentation

Du jobbar med övningar för att lära dig namnge, känna igen och på ett korrekt sätt använda orden från de olika ordklasserna. Du ska också få lära dig grunderna för vad en huvudsats/bisats är för något. Du har nytta av att förstå de olika grammatiska termerna både inom svenskämnet och vid inlärning av främmande språk.

 

Din kunskapsutveckling bedöms fortlöpande efter dina insatser på lektionerna samt med en sammanfattande bedömningsuppgift på följande innehåll:

 •  att namnge och känna igen ett substantiv och veta om det står i singular eller plural, bestämd eller obestämd form.
 •  att namnge och  känna igen ett adjektiv och att komparera på rätt sätt.
 •  att kunna namnge och  känna igen ett verb och att känna igen tempus(tidsformer - presens/nutid, preteritum/förfluten tid och infinitiv/att- form)
 •  att namnge och känn igen ett adverb och veta när ett adverb används
 •  att kunna använda pronomen på rätt sätt och känna till att det finns olika slags pronomen (t.ex.personliga, possessiva)
 • att förstå begreppen mening/sats och kunna avgöra om en sats är en huvudsats eller bisats i en mening
 • att kunna ta ut subjekt, predikat och objekt i en sats
 •  att kunna känna igen ordklasserna substantiv, adjektiv, verb, adverb, pronomen, konjunktioner, interjektioner, räkneord och prepositioner i en text

 

Dina kunskaper dokumenteras i kunskapsmatrisen nedan och du kommer att få göra en självvärdering i matrisen där du också skriver en kommentar om vad du kan/behöver träna mer på.

 

 

 

 

Matriser

Sv SvA
Utvecklingsmatris för området "Ordklasserna och satslära" i ämnet svenska

på väg mot en grundläggnde nivå
grundläggande nivå
högre nivå
identifiera och dela in ord i ordklasser, samt veta ordklassernas funktioner i svenska språket.
Du känner till och kan beskriva de tre vanligaste ordklasserna (substantiv, verb och adjektiv).
Du kan alla nio ordklasserna (substantiv, verb, adjektiv, pronomen, prepositioner, adverb, konjunktioner, interjektioner och räkneord) och kan även deras olika funktioner
identifiera olika ordklasser i en text.
Du visar att du kan använda dina kunskaper genom att identifiera de vanligaste ordklasserna i en text
Du visar att du kan använda dina kunskaper genom att identifiera alla ordklasserna i en text.
använda ämnesspecifika ord och begrepp.
Du använder några grammatiska termer för att förklara och diskutera språket i en text.
Du använder med säkerhet de grammatiska termerna för att förklara och diskutera språket i en text.
förstår begreppen mening/sats och kan skilja på/bestämma huvudsats och bisats i en mening
Du förstår skillnaden mellan begreppen mening/sats
Du kan med säkerhet kontrollera om en sats är en huvudsats eller bisats.
Ny aspekt
förstå och kan ta ut satsdelarna subjekt, predikat och objekt
Du förstår skillnaden mellan begreppen subjekt, predikat och objekt och kan bestämma någon av begreppen
Du kan med säkerhet ta ut satsdelarna subjekt. predikat och objekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: