Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 7, vt 16

Skapad 2015-10-05 11:23 i Vasaskolan Hedemora
Undervisningen utgår från läromedlet Wings 7
Grundskola 7 – 9 Engelska

Denna planering kommer att följa eleverna under hela vt-16. Se bifogad matris för aktuell bedömning. Detta betyder att vi fyller i matrisen gällande de förmågor vi arbetar med.

Innehåll

Vecka 2-8; Arbetssätt och undervisning

Under vecka 2-8 bygger undervisningen på avsnittet In the house. Eleven kommer att få jobba med olika uppgifter och läsa olika texter som behandlas i avsnittet. Fokus under detta avsnitt ligger på Lyssna och Skriva. Talförmågan tränas då eleven redovisar "sitt rum.

Vi kommer även gemensamt titta på en serie som eleverna senare kommer att få olika skrivuppgifter till. Detta för att öva hör- och läsförståelse samt skrivförmåga.

Du kommer att ha möjlighet att visa dina kunskaper genom bl.a följande:

-Din muntliga redovisning
-Skrivuppgifter
-Grammatiktest
-Glosförhör
-Aktivt deltagande på lektioner

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

- använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, .

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Bedömning

Se aktuell arbetsmatris.

Matriser

En
Engelska åk 7

Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förstå och redogöra
Du läser texter från olika genrer men förstår inte huvuddragen i texterna Du har svårigheter med att sammanfatta innehållet i det du läser
Du kan läsa texter från olika genrer och förstår det viktigaste. Du kan översiktligt sammanfatta innehållet
Du kan läsa texter från olika genrer och förstår det mesta. Du kan sammanfatta innehåll
Du kan läsa texter från olika genrer och förstår helheten. Du kan sammanfatta innehållet och
Instruktioner
Du har svårigheter att följa skriftliga instruktioner även med hjälp.
Du kan förstå och följa skriftliga instruktioner med hjälp
Du kan förstå och följa skriftliga instruktioner med viss hjälp
Du kan förstå och följa skriftliga instruktioner självständigt

Lyssna

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förstå och redogöra
Du har stora svårigheter med att förstå det viktigaste i talad engelska från olika genrer Du har svårigheter att sammanfatta innehållet
Du kan lyssna på talad engelska från olika genrer och förstå det viktigaste. Du kan översiktligt sammanfatta innehållet
Du kan lyssna på talad engelska från olika genrer och förstå det mesta. Du sammanfatta innehåll och detaljer.
Du kan lyssna på talad engelska från olika genrer och förstå helheten. Du kan sammanfatta innehållet och detaljerna.
Instruktioner
Du har svårigheter med att följa muntliga instruktioner även med hjälp
Du kan förstå och följa muntliga instruktioner med hjälp.
Du kan förstå och följa muntliga instruktioner med viss hjälp.
Du kan förstå och följa muntliga instruktioner självständigt.

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Du har svårigheter att formuler dig i olka genrer och håller dig inte till uppgiften.
Du kan formulera dig enkelt och begripligt i olika genrer och du håller dig till uppgiften. Du kan i någon mån anpassa till mottagare och situation
Du kan formulera dig relativt varierat och relativt tydligt i olika genrer och du håller dig till uppgiften. Du kan i viss mån anpassa till mottagare och situation
Du kan formulera dig relativt varierat och tydligt i olika genrer och du håller dig till uppgiften. Du kan anpassa till mottagare och situation.
Struktur
Texten saknar struktur och följer inte grundläggande skrivregler.
Texten har viss struktur och följer grundläggande skrivregler.
Texten har god struktur, följer skrivregler och har sammanhang .
Grammatik
Dina texter följer inte de grammatiska reglerna.
Dina texter följer till viss del de grammatiska reglerna.
Dina texter följer relativt väl de grammatiska reglerna.
Dina texter följer väl de grammatiska reglerna.
Ordförråd och uttryck
Du har svårt att hitta ord och fraser för det giva ämnet.
Du använder ett enkelt ordförråd och kan använda en del fraser och meningar inom ramen för ämnet .
Du använder ett relativt varierat ordförråd och kan använda fraser och meningar inom ramen för ämnet.
Du använder ett varierat ordförråd och kan använda fraser och meningar inom ramen för ämnet.

Tala och samtala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Du har svårigheter att formulera dig och blandar in ord från ditt modersmål eller annat språk. Du håller dig inte till uppgiften. .
Du kan formulera dig enkelt och begripligt i olika genrer och du håller dig till uppgiften. Du kan i någon mån anpassa till mottagare och situation.
Du kan formulera dig varierat och tydligt i olika genrer och du håller dig till uppgiften. Du kan i viss mån anpassa till mottagare och situation
Du kan formulera dig relativt varierat och tydligt och du håller dig till uppgiften. Du kan anpassa till mottagare och situation
Ordförråd och uttryck
Du har svårigheter att hitta ord och fraser som är relevanta inom ämnet.
Du använder ett enkelt ordförråd och kan använda en del fraser och meningar som tillhör ämnet .
Du använder ett relativt varierat ordförråd och kan använda fraser och meningar som tillhör ämnet.
Du använder ett varierat ordförråd och kan använda fraser och meningar som tillhör ämnet.
Uttal och intonation
Du har ett uttal som är väldigt påverkat av ditt modersmål eller annat språk och därmed svårt att förstå.
Du har ett uttal som är begripligt och till viss del korrekt.
Du har ett uttal som är väl tydligt och huvudsakligen korrekt
.Du har ett uttal som är tydligt och korrekt
Flyt
I din muntliga kommunikation saknas flyt i språket vilket gör det svårt att förstå.
Du uttrycker dig med visst flyt
Du uttrycker dig med gott flyt.
Du uttrycker dig med väldigt gott flyt.

En


En

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: