Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö och mat och livsstil - Klimat S.M.A.R.T mat VT-16

Skapad 2015-10-05 11:27 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att vi äventyrar kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. "När det gäller kosten har du möjlighet att göra eller inte göra något 2190 gånger om året. Om du äter 3 mål om dagen och dessutom 3 mellanmål innebär det att du totalt äter 2190 gånger på ett år (365 dagar x 6 mål). genom att göra dessa medvetna val har du stora möjligheter att positivt påverka din hälsa, plånbok och miljö." (Taget ur boken MATeMATik, av Anders Arnell och Jan Tern).
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
...

Innehåll

Syfte

Efter detta arbete skall du vara mer medveten om hur dina köpvanor påverkar vår miljö och andra människor. 

Kopplingar till läroplan

  • Hkk
    Syfte värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

  • Hkk  7-9
    Konsumtion och ekonomi Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  • Hkk  7-9
    Miljö och livsstil Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Begrepp

Hållbar social utveckling

Hållbar ekonomisk utveckling

Hållbar ekologisk utveckling

Klimat S.M.A.R.T mat

Agenda 21

Olika märken och deras betydelse

Mat och kvalité

Miljömål

Konsumtion

Konsument

Ekologiskt fotavtryck

Säsongsodlat

Konkretisering av mål

Du skall utveckla din förmåga att motivera dina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Arbetssätt

Ni kommer att få söka information i grupp och redovisa för varandra. Vi kommer att titta på film och diskutera.

Ni kommer att få laga vegetarisk mat och bedöma varandra.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att motivera dina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Redovisning

Du kommer att få visa vad du kan genom att planera en klimatsmart och hälsosam måltid tillsammans med en kamrat. Ni skall skriva recept och motivera era val ur ett hälso- ekonomiskt- och miljöperspektiv.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: