Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tuggaluffa i Europa

Skapad 2015-10-05 15:27 i Sommarhemsskolan F-6 Uddevalla
Ett tema som handlar om Europa, där eleverna ska "resa" genom ett antal länder och lära sig fakta om dem, men även att bl.a. analysera.
Grundskola 5 Geografi Svenska
Nu förflyttar vi oss till framtiden! Du är 19 år gammal och har just gått ut gymnasiet. Du är ganska skoltrött och vill inte börja plugga på universitetet ännu utan vill ta ett sabbatsår och göra något helt annat. Men vad?

Då kommer en av dina vänner med en toppenidé - ni ska tågluffa genom Europa! Du blir överlycklig och hänger gärna på. Ni inser ganska snart att det dock inte bara är att åka iväg på direkten, det kräver en del planering.

Under er Europa-resa kommer ni träffa på många olika sorters människor - och det blir inte alltid riktigt som ni har tänkt er. Ni har i förväg fått kortare fakta om alla Europas länder men med hjälp av resan kommer ni att ha möjlighet att fördjupa dina kunskaper.

Nu åker vi!

Innehåll

Innehåll

Relevanta delar ur det Centrala innehållet i geografi och svenska.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Kunskapskraven

Kopplingar till läroplan

 • Ge  E 6
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 6
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
 • Ge  E 6
  Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • Ge  E 6
  Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Syfte & långsiktiga mål

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

De stora frågorna & arbetssätt

Vad är det i Europa som gör att vi, med många andra människor, vill bo här? Är det något med naturen, kulturen, samhället eller människorna?

Under arbetets gång kommer vi bl.a.:

 • Se filmer från olika delar av Europa
 • Läsa
 • Diskutera, analysera
 • Skriva olika sorters textgenrer
 • Skapa en egen "Europabok"
 • Testa av Norden och Europas namngeografi
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: