Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 5 Medeltiden

Skapad 2015-10-05 20:23 i Surteskolan Ale
Du kommer att få lära dig om livet på landet, i borgen och i staden. Hur kyrkan påverkade människorna. Kungar och drottningar och vilka spår vi har från den här tiden.
Grundskola 4 – 6 Historia

I arbetet om medeltiden kommer du att läsa om när Sverige blev ett enat rike, ett kungarike med kyrkor, kloster, slott och städer. Du kommer att få bekanta dig med starka och mäktiga personer, liksom hemska historier. Sverige under 500 år då människorna var indelade i adel, präster, borgare och bönder och digerdöden härjade.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Innehåll

Du ska få lära dig om

 • De fyra stånden och vad de innebar och hur människornas vardag såg ut.
 • Kyrkans betydelse och makt över folket.
 • Kungar och drottningar som Birger Jarl och drottning Margareta, samt andra kända gestalter från den här tiden 
 • Hur städer började växa fram.
 • hur Digerdöden påverkade människorna och samhället.
 • Lag och ordning i samhället under medeltiden.
 • Vad Hansan var.
 • Olika historiska begrepp t.ex borgare, adel, var tionde o.s.v

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Kunskapskrav

 

Lgr 11. Kunskapskrav: Du kan

 • resonera om orsaker och konsekvenser av kristendomens införande i Norden och utvecklingen av samhällsordningen. ( Detta har vi arbetat med under vårterminen)

 • beskriva hur Sveriges kristnande påverkade samhället.

 • beskriva historiska förhållanden och händelser under Medeltiden.

 • föra enkla resonemang om orsaker och konsekvenser av att samhället och människornas liv förändrades.

 • hur medeltiden påverkat oss idag och vilka spår vi kan se.

 • använda historiska begrepp.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
  Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
 • Hi  E 6
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
 • Hi  E 6
  Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

Bedömning

 • Jag vet när Medeltiden var och vad som är speciellt för den perioden.

 • Jag kan ge exempel på hur kyrkan styrde människornas liv.

 • Jag kan redogöra för de fyra samhällsgrupperna, som fanns på Medeltiden.

 • Jag kan förklara varför Sverige blev ett enat rike.

 • Jag kan berätta om bondens liv, bondgården, arbetet för kvinnor och barn, maten. Hur livet förändrades från vikingatiden.

 • Jag kan förklara var och varför det uppstod städer på speciella platser.

 • Jag kan berätta om livet i staden. Vilka som bodde där och vad de arbetade med.

 • Jag kan berätta om digerdöden och vad som hände när folk blev sjuka.

 • Jag kan berätta om Hansan. Ge exempel på några Hansastäder och redogöra för vad båtarna hade med sig till och från Sverige.

 • Jag kan ge exempel på ord vi fått från tyskan under Medeltiden.

 • Jag kan ge exempel på spår från Medeltiden.

 • Jag förstår ord som:

  Fogde, tionde, teg, kogg, skrå ( lärling, gesäll, mäster) åderlåta, träl, ringmur

   

Undervisning

 

Vi kommer att se på filmer, diskutera och läsa om livet på Medeltiden.

Vi kommer att spela teater som handlar om livet på Medeltiden.

Om det blir möjligt ska vi åka till Lödöse Medeltidsmuseum.

Du visar dina kunskaper genom arbetet under lektionerna samt i ett avslutande test.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: