Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Processlogg svenska

Skapad 2015-10-05 20:44 i Strandängsskolan F-9 Båstad
I processloggen dokumenterar du som elev dina utvärderingar av de olika arbetsområden som vi arbetar med.
Grundskola 7 – 9 Svenska
I processloggen dokumenterar du som elev dina utvärderingar av de olika arbetsområdena som vi arbetar med.

Innehåll

Syfte

 • Att bli medveten om sitt eget språk och betydelsen av det för den egna identitetsutvecklingen.
 • Att öka förmågan att se processen i sin egen utveckling.
 • Att öva sin förmåga i att reflektera och dra slutsatseer.

Mål

Att efter tre års utveckling och kunskapsinhämtning kunna reflektera och dra relevanta slutsatser om det egna språket och den egna kunskapsinhämtningen utifrån de utvärderingar som gjorts löpande.


Centralt innehållMetod

I processloggen finns alla dina utvärderingar av den egna kunskapsinhämtningen och av arbetsområdena under terminen. Med hjälp av dessa och reflektionsfrågor reflekterar eleven över den egna språkutvecklingen, kunskapsinhämtning, arbetssätt och inlärningsstil. Detta görs i slutet av läsåret.

Följande år (år 8) är tillvägagångssättet detsamma.

Sista året (år 9) är också tillvägagångssättet det samma under läsåret. I slutet av nian reflekterar eleven över ovanstående med hjälp av årets utvärderingar och de två tidigare årens reflektioner. De skriver en reflekterande text, även andra aspekter av skolgången kan här vägas in ex. kamrater, klassen, sin egna personliga utveckling mm. De skall också sätta sig in i en kompis utveckling och ge en utvecklad respons på innehållet.

Frågeställningar


1. Titta igenom häftet och fundera (du behöver inte skriva) över vad vi har gjort under projektet.
2. Vad har varit bra med projektet?
3. Vad kan förbättras? (upplägg)
4. Vilken del har du upplevt som: 
     a. Roligast
     b. Lättast
     c. Svårast
     d. Störst utmaning
5. Hur kan den här typen av arbete hjälpa dig i framtiden?
6. Vilka förmågor har du utvecklat? Beskriv varför och hur.
7. Granska ditt arbetssätt. Vad gjorde du bra som du kan ta med dig? Vad i ditt arbetssätt kan du förbättra?
8. Övrigt du vill ta upp?


Instruktioner

Svara på frågorna så utförligt du kan, det har du nytta av när du sedan skall reflektera och leta efter olika mönster. Motivera varför du tycker något är roligt, svårt osv. Skriv i kommentarsfältet nedan och var noga med att ange vilket arbetsområde som utvärderingen gäller.

Kopplingar till läroplanen

 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: