👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Hälsa år 2

Skapad 2015-10-06 12:52 i Ättekullaskolan Helsingborg
Ämnesövergripande undervisning om kroppen där eleverna får lära sig att ta ställning i olika frågor som rör deras hälsa.
Grundskola 2 SO (år 1-3) NO (år 1-3) Idrott och hälsa Svenska Svenska som andraspråk Bild

Innehåll

Mål

 Syfte: Eleverna ska genom undervisningen ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper kring livsfrågor, kamratskap och relationer mellan personer.

Här igenom ska eleverna utveckla språket för att tänka kommunicera och lära. De ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Eleverna ska genom undervisningen få en helhetssyn och elementär kunskap om den egna kroppen, hur den fungerar, vilka behov den har och hur vi kan omsätta detta i vardagen. De ska kunna använda kunskaper i biologi och ta ställning i frågor som rör hälsa

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. 

 

 

 

 

Centralt innehåll

Centralt innehåll:

 

Samhällsorienterande ämnen (geografi, religionskunskap och samhällskunskap)

Att leva tillsammans

 • Normer och regler i skolan och på fritiden.
 • Livsfrågor kring kamratskap och relationer mellan personer där man tar upp gott och ont, rätt och orätt  

 

Bild

 • Illustrera olika saker med anknytning till temat genom att rita och måla

 

Svenska

Språkbruk

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor och åsikter (svenska).

Tala, lyssna och samtala

 • Att lyssna och återberätta i olika situationer  

Läsa och skriva

 • Skapande av texter där ord och bild samspelar

 

Naturorienterande ämnen ( biologi, kemi  och fysik)

Kropp och hälsa

 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen

 

 

Idrott och hälsa

Rörelse

 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra 
 • Enkla lekar och danser och deras regler. 

 Hälsa och livsstil

 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Arbetssätt

Arbetssätt:

 

För att göra arbetet mer åskådligt för eleverna så har vi delat in tema Hälsa i följande arbetsområden:

- Känslor och relationer (Vänskap)

- Mina sinnen

- Rörelse

- Kost

- Sömn

 

Uppstart: Tema hälsa

Vi gör en tankekarta för att ta reda på vilka förkunskaper eleverna har om hälsa och fyller därefter på med det vi tycker är viktigt

 

Känslor och relationer

 

Eleverna får ord som beskriver känslor och inre personbeskrivningar som de behöver för att kunna uttrycka tankar och åsikter.

Högläsning ur böcker som handlar om barns villkor i skolan och på fritiden. Uppföljning och kontroll av att eleverna har förstått texterna.

Samtal kring böckerna med anknytning till temat.

Eleverna får uttrycka tankar kring hur de anser att en bra kompis ska vara. Eleverna ska rangordna vad de tycker är viktigast.

 

Eleverna kommer efter förmåga att läsa, skriva och redovisa om detta.

 

 

Rörelse och hygien

Vårt energiintag måste stå i balans till vår energiförbrukning för att vi ska orka röra på oss.

Vi kommer att prata om varför det är viktigt att röra på sig.

Vi kommer att prata om vikten av att duscha efter att vi har rört på oss.

Eleverna kommer efter förmåga att läsa, skriva och redovisa om detta.

 

 

Kost

Vi kommer att ta upp kostcirkeln för att eleverna lättare ska kunna göra sig en bild av om de äter tillräckligt allsidigt för att kroppen ska få alla de näringsämnen den behöver.

 Vi kommer att prata om vikten av att äta rätt mat och så ska de få göra en ”bra” frukost-tallrik.

Vi kommer att ha tallriksmodellen som hjälpmedel för att ge eleverna en bild av hur stor plats olika delar av maten bör ta.

Eleverna kommer efter förmåga att läsa, skriva och redovisa om detta.

 

Sömn

Vi kommer att prata om följande:

 Vad händer när vi sover?

 • Kroppen återhämtar sig.
 • Hjärnan laddas om.
 • Nyvunna intryck och kunskaper d v s det vi

lärt oss under dagen bearbetas i hjärnan

 

Vi kommer att se filmer i anknytning till de olika ämnesområdena:

 

Vi kommer att använda material från Kalvins hälsocirkel.

 

Bedömning

Eleverna kommer efter förmåga att läsa, skriva och redovisa om detta

Bedömning: Muntliga och skriftliga redovisningar