Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentation Diskussion

Skapad 2015-10-06 13:06 i Ljungviksskolan Lerum
Register för texttyp i samklang med mål för SV år 6
Grundskola 4 – 6 Svenska
Hur förmedlar jag vad jag tycker och tänker i text? Hur får jag någon annan att tycka eller handla som jag vill genom att använda mitt språk?

Hur kan jag få syn på vad andra vill få mig att tycka och tro genom att noggrant läsa vad de skriver?

Innehåll

Syfte

Vi kommer att beröra samtliga förmågor i ämnet svenska.

Vi gör det genom att skriva egna texter, läsa andras för att se hur vi kan anpassa språket efter mottagaren. I texterna ska vi urskilja strukturen för evaluerande texter, främst argumentation och diskussion. Informationen i texterna kommer du att använda eller förkasta i din egen diskussion och söker och värderar därmed informationen i texten.

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Du ska i någon mån kunna besvara frågorna:


Hur uttrycker jag en åsikt?

Hur gör jag skillnad på argumentation och diskussion i förhållande till andra texter som jag skriver?

Hur gör jag för att ta reda på vad avsändaren vill i en diskussion eller argumentation?

Hur skriver jag en argumentation och diskussion?

Hur anpassar jag mitt språk när jag skriver en argumentation?


 

Undervisning/Metoder

Vi jobbar 

I par, 

Helklass, skrivning och läsning

samt 

Individuellt

Bedömning och redovisning

Jag kommer att bedöma dina skrina texter enligt matrisen nedan.

Uppgifter

 • Argumenterande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Argumentation / Diskussion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva, och anpassa språket efter mottagare och sammanhang
Jag kan skriva en evaluerande text.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Den som läser min text förstår ganska bra vad vill få fram genom att jag har valt en passande rubrik och några rubriker
Den som läser min text förstår bra, vad jag vill få fram genom att jag gjort ett bra val av rubrik och använder mig av rubriker.
Den som läser förstår sjukt bra vad jag vill få fram. Min rubrik stämmer väl in med textens innehåll.
Struktur
Rubrik, Åsikt Argument med stöd för åsikten. Förstärkning av åsikten
Jag får med de flesta delarna i texten.
Jag får med nästan alla delar i min text
Jag får med alla delar i texten.
Struktur
Jag använder mig ibland av konsekvenser för att förstärka min argumentation.
Jag använder ofta mig av konsekvenser för att förstärka min argumentation.
Jag använder genomgående en eller flera typer av konsekvensbeskrivningar för att förstärka min argumentation.
Struktur
Jag använt passande bindeord för att organisera textens idéer
Jag har använt ord som på ett ganska bra sätt organiserar min text. Jag har använt några av dessa ord. (för det första, för det andra, ytterligare skäl, sammanfattningsvis)?
Jag har använt ord som på ett bra sätt organiserar min text. Jag använder mig genomgående av dessa eller andra liknande formuleringar. (för det första, för det andra, ytterligare skäl, sammanfattningsvis)?
Jag har använt bindeord eller annan typ av textbindning på ett mycket bra sätt. Exempelvis kan det handla om att inleda meningar med argumentet på temaplats. Andra ord fungerar som bindeord. (trots, på samma sätt)
Språk
Jag använt ett evaluerande språk (viktigt, skrämmande, vansinnigt, nödvändigt, mycket)?
på ett ganska bra sätt för att visa vad jag tycker
på ett bra sätt visa vad jag tycker
för att på ett mycket bra sätt visa vad jag tycker
Språk
Jag visar språklig variation genom att:
Jag använder ett ganska bra ordförråd.
Jag använder ett bra ordförråd.
Jag använder ett mycket bra.
Språk
Jag använder mig av passande mentala processer
på ett ganska bra sätt.
på ett bra sätt.
på ett mycket bra sätt.
Språk
Jag använder mig av passande nominalgrupper
på ett ganska bra sätt.
på ett bra sätt.
på ett mycket bra sätt.
Språk
Jag använder olika ord vid liknande tillfällen. Synonymer, och pronomen binder ihop min text.
För att vara en evaluerande text använder jag olika ord på ett ganska bra sätt.
I min evaluerande text använder jag olika ord på ett mycket bra sätt.
Att följa språkliga regler
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Jag använder de viktigaste reglerna för stavning. (dubbelteckning, e och ä, ng, å och o stje/ske/tj/ch ljud)
Jag använder flera av de viktigaste reglerna för stavning.
Jag använder alla de viktigaste reglerna för stavning.
Språkregler
Jag kan använda Stor bokstav, punkt, komma, utropstecken, frågetecken och bindestreck. Talstreck och citattecken.
med viss säkerhet.
med relativt god säkerhet.
med god säkerhet.
Språkriktighet
Min text är huvudsakligen fri från meningar där satser följer på varandra.
Jag bildar ibland meningar med samma satstyp i rad.
Jag använder mycket sällan eller inte samma satstyp flera gånger i rad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: