Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1 Ht-15

Skapad 2015-10-06 14:40 i Nygårdsskolan Lilla Edet
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.
Grundskola 1 Matematik
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

• Föra och följa matematiska resonemang, och

• Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Vi ska arbeta med…

– Talen 0-10, hur de kan skrivas, delas upp och användas för att visa antal och ordning.

– Räknesätten addition och subtraktion och deras egenskaper.

– Likhetstecknets betydelse.

– Diagram för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.

– Problemlösning.

Vi kommer att arbeta enskilt, i grupp, muntligt och skriftligt samt genom laborativt arbete.

Vi ska arbeta med detta för att få godtagbara kunskaper i år 3 då vi bland annat :

-Ska ha grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp.

-Ska ha grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett huvudsak fungerande sätt.

-Med hjälp av symboler och konkret material ska kunna beskriva matematiska begrepp och deras egenskaper och hur de kan relatera till varandra.

-Ska kunna använda likhetstecknet.

-Ska kunna skapa och läsa av enkla diagram för att sortera och redovisa resultat.

-Ska kunna lösa enkla problem genom att välja strategi och förklara varför.

Vi ska visa vad vi kan genom vår förmåga att…

-Se bedömningsmatris i planeringen Matematik år 1-3 Nygårdsskolan.

Vi kommer att visa vad vi kan genom matematikboken, muntligt berätta, skriftligt visa och med hjälp av konkret material.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: