Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2015-10-06 14:40 i Aspenskolan Tierp
Vi arbetar med engelska på ett lekfullt sätt genom att prata, sjunga, se på film, skriva samt läsa gemensamt.
Grundskola 1 – 2 Engelska
Vi arbetar med engelska på ett lekfullt sätt genom att prata, sjunga, se på film, skriva samt läsa gemensamt.

Innehåll

Övergripande mål och ämnets syfte

Syftet med arbetet är att eleverna ska få ett intresse för det engelska språket samt få de första grundläggande kunskaperna för att förstå samt kunna uttrycka sig själva på engelska.

Arbetssätt - undervisningen

Under engelskalektionerna kommer vi att sjunga sånger, läsa ramsor och leka lekar gemensamt i gruppen. Vi kommer att träna på att prata, läsa och skriva enkla ord/texter på engelska. Ibland tittar vi på engelska filmer samt lyssnar på sånger/texter. Eleverna kommer också att få prova några engelska uppdrag på elevspel.se samt jobba med engelska-appar på iPad.

Vi arbetar med att lära oss enkla ord som barnen känner igen, t.ex. siffror, färger, djur, kroppsdelar och klädesplagg.

Bedömning och kunskapskrav

Vi jobbar mot kunskapskraven i matrisen, som ska var uppnådd i slutet av år 3.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3

Matriser

En
Bedömningsmatris - Engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Exempel
Lyssna / Förstå
Utveckla förmågan att förstå talad engelska. Utveckla förmågan att lyssna och förstå.
Lyssnar och visar intresse att förstå engelska ord.
Lyssnar och förstår enkla ord, ramsor och sånger.
Förstår enkla ord och fraser efter förberedelser och försöker delta.
T.ex. What have you got? What do you like? I like...
Läsa / Förstå
Utveckla förmågan att förstå engelsk text. Utveckla förmågan att läsa och förstå.
Känner igen några enkla ordbilder (t.ex. yes, no, cat, dog...)
Läser och förstår några enkla ord och meningar.
T.ex. I am ten years old. I can see a dog. I can see a black cat.
Tala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt. Exempelvis genom redovisning.
Vågar härma och säga engelska ord och fraser i t.ex. en ramsa eller sång.
Kan själv säga enkla ord och meningar.
Kan berätta något, t.ex. om sig själv eller ett djur.
T.ex. My name is... My dog is... I like... My family...
Tala / samtala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt genom att föra samtal.
Vågar och försöker svara på en enkel fråga med hjälp.
Kan svara på enkla frågor. (t.ex. What´s your name? How old are you?)
Kan ställa och besvara enkla frågor t.ex om sig själv och sin familj.
T.ex. What have you got? I have got... What do you like? I like...
Skriva
Utveckla förmågan att uttrycka sig skriftligt, genom meddelanden, texter eller berättelser.
Kan skriva av engelska ord och meningar.
Kan skriva några engelska ord själv.
T.ex. some colours, some animals, yes, no...
Reflektera
Utveckla förmågan att reflektera över sin egen språkinlärning.
Kan tänka efter och ge exempel på vad jag lärt mig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: