Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalitet och utveckling i förskolan - lärande lek Triangeln

Skapad 2015-10-06 15:08 i Änghögs förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola

Datum: 20151007 Utvärderat datum:20170503

Innehåll

Barns utveckling i lärande leken

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

Vi organiserar olika lärandemiljöer för att utveckla och utmana deras lek. Vi är öppna för barnens intresse och byter ut leksaker och material efter deras behov och önskemål. Vi ger barnen utrymme för lärande lek under stora delar av dagen och gör så få avbrott som möjligt i leken.

Barnen får i första hand lösa konflikter som uppstår själva med stöd av vuxen. Vi ger de redskapen för att kunna hantera konflikter som uppstår.

Fast och rörlig resurs fungerar bra under barnens lärande lek. Det finns vuxna tillgängliga som kan stödja och vidareutveckla barnens lärande lek.

Vi är medvetna om vilka barn som behöver vuxenstöd i sin tillsammanslek. Vi hjälper barnen att starta upp aktiviteter och sedan drar vi oss ur leken men stannar som stöd i rummet.

160210 Den lärande leken prioriteras i vår verksamhet och utgör en stor del av barnens vardag. Barnen har utvecklat sin förmåga att leka tillsammans över längre tid. De yngre barnen leker mycket rollekar såsom mamma, pappa, barn, doktor och frisör. Bygg och konstruktionslekar har också utvecklats genom att de leker längre stunder och sparar konstruktioner för att vidareutveckla nästa dag. 

 161102 Vi fortsätter prioritera lekens betydelse i vardagen både inne och ute med så få avbrott som möjligt under dagen. Vi pedagoger är närvarande och aktiva i barnens lekar genom att hjälpa till att starta upp lekar, vidareutveckla lekar och stötta dem vid konflikter som uppstår under lekarna. Barnens bygg och konstruktionslek har utvecklas eftersom vi tillfört legofigurer har även rolleken blivit synlig i konstruktionsleken. 

170503 Vi har genom arbetet med vännerna i Kungaskogen haft många diskussioner tillsammans där vi pratat om hur man är en bra kompis och hur man är rädd om våra saker och kompisar, detta har lett till att barnen blivit bättre på att bjuda in varandra till lek och att de tillsammans hjälps åt vi undanplockning. Vi 

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

Genom att barnen erbjuds varierade lekkonstellationer i en utmanade lekmiljö.

Vid några tillfällen under veckan bestämmer vi vilka lekkonstellationer barnen ska vara i för att utvidga deras relationer till flera barn på avdelningen och i huset.

161102 Vi har inte bestämda lekkonstellationer längre eftersom vi anser att det behovet inte finns längre. Barngruppen har förändrats efter sommaren och barnen har utvecklat sina lekförmågor därför är vi tillbaka till att barnen själv väljer lekkamrater och rum att leka i. 

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet)

December 2015

Vi har jobbat med vår grundverksamhet för att bygga upp tryggheten och har därmed fått en fungerande barngrupp, eftersom nya barn började i augusti. Vår kvalitet har höjts ju längre in i terminen vi kommit eftersom barnen har fått många tillfälle att upptäcka och utveckla olika lekkonstellationer, vilket utvecklat deras lekförmågor.

Vi pedagoger delar ibland in barnen i olika lekkonstellationer för att främja deras förmågor att leka med olika barn och på så sätt utveckla varierade lekförmågor. 

Vi vuxna har blivit medvetna om barnens intresse och har utefter detta tillfört lämpligt material som utvecklat barnens sociala förmågor. 

160210 Flera lekkonstellationer fungerar bättre och vi ser att barnen väljer nya kamrater att leka med. Barnen bjuder in varandra till nya lekar.

161102 Barnen på avdelningen leker i varierade konstellationer och leker tillsammans både yngre, äldre och jämnåriga barn. Barnen har även utvecklat sin förmåga att plocka undan efter att ha lekt färdigt en lek, vi stöttar och hämtar tillbaka barn som behöver stöd i undanplockningen. 

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - lärande lek

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
151007 151201 161102
Nivå 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: