Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk 1 2015/2016

Skapad 2015-10-06 15:11 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att du utvecklar allsidiga rörelseförmågor och ett intresse för att vara fysiskt aktiv och få möta olika slags aktiviteter. Du kommer i leken träna de grovmotoriska grundformerna, öva dig i att ta instruktioner och följa regler. Du kommer även utveckla din samarbetsförmåga och respekt för andra

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få fortsätta att utveckla din förmåga att:

 • ta ansvar och hänsyn vid lek och idrott
 • kunna följa instruktioner och regler
 • att genomföra fysiska aktiviteter inne och ute
 • utföra olika rörelser, t ex kasta-fånga, hoppa, balansera m m
 • prata om hur de olika aktiviteterna påverkar din hälsa

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
 • Idh  E 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga hur:

 • du samarbetar och följer våra regler i olika lekar och lagspel
 • du utför olika rörelsemönster (motoriska färdigheter)
 • du reflekterar kring lektionerna ( ex idag har vi tränat på ...)

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Undervisning och arbetsformer

Vi tränar genom att:

 • reflektera över hur det går i idrotten, tala om regler och samarbete och varför vi genomfört just den aktiviteten
 • leka olika lekar både inne och ute
 • arbeta både enskilt, i par eller i grupp
 • använda oss av olika redskap, bollar och musik

Matriser

Idh
Idrott F-3

Bedömningen avser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Idrott och lekar inomhus och utomhus
deltar i rörelseaktiviteter med stöd
deltar i lekar och spel på egna villkor
deltar och visar hänsyn till andra i gruppen vid lekar och spel. Hanterar med- och motgångar
deltar aktivt i alla idrottsaktiviteter och lekar samt följer gemensamma regler
Motorisk träning
behöver hjälp med att utföra enkla rörelseaktiviteter (balansövningar, kullerbytta)
utför enkla rörelseaktiviteter på egen hand (balansövningar, kullerbytta)
kontrollerar den egna kroppen och behärskar olika motoriska rörelser (hopprep, koordinationsövningar med armar och ben)
visar tillit till sin balans och kroppskontroll även nya och i ovana situationer
Hälsa
behöver påminnas om att duscha och byta om
tar ansvar för att duscha och att byta om
tar ansvar för och visar förståelse för hur mat, hygien och motion påverkar kroppen
tar ansvar och visar förståelse för hur mat, motion och hälsa påverkar den egna kroppen tar egna initiativ till idrottsaktiviteter
Delaktighet och Ansvar
behöver stöd för att delta i den gemensamma planeringen, som t ex att plocka fram och undan material
deltar i den gemensamma planeringen, kan komma med förslag på aktivitet eller uppvärmning
deltar, planerar och genomför en del av ett aktivitetspass för en grupp (t.ex uppvärmning)
planerar, organiserar och leder ett aktivitetspass för en grupp (hel idrottslektion),
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: