Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva - VT år 5 Återberättande text

Skapad 2015-10-06 16:10 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 5 Historia Svenska

Det finns många intressanta personer i vår historia. Samtidigt som du läser om medeltiden i So ska vi skriva en återberättandetext i svenskan. Den ska handla om någon av de mest kända personerna under Sveriges medeltid.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Här beskriver du hur ni ska arbeta tillsammans med området. Tänk på att eleverna i din grupp ska påverka innehållet i LPP:n:
Hur ser deras IUP-mål ut? Vilka behov har gruppen? Hur kan du låta eleverna påverka arbetssätten?

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Konkretiserade mål

Detta innebär att du ska...

 • Du ska skriva din text på ett korrekt sätt för hand eller på I-pad.
 • Du ska få undervisning i hur olika texter är uppbyggda och vilka de typiska dragen är för texter i olika genrer. Denna gång fokuserar vi på återberättande text.
 • Du ska få återkoppling på det du skrivit så att du vet vad du kan utveckla.
 • Du ska kunna skriva en text som blir begriplig för läsaren. Du följa språkregler och skrivregler på ett korrekt sätt. Du ska visa att du kan tillämpa de språkliga dragen hos en återberättande text. Det innebär att du ska ha en tydlig inledande mening, använda olika tidsord och pronomen, skriva verben i preteritum, organisera texten i kronologisk ordning, jobba med styckeindelning och använda några attribut om personen/erna.

 

Arbetssätt

 

 • Vi ska träna tillsammans i flera steg på de olika delar som ingår i en återberättandetext. 
 • Vi ska ha lärarledda lektioner där vi fokuserar på de specifika målen för den text vi ska skriva.
 • Du kommer få feedback på vad du bör utveckla framöver.

Bedömning

 

 • Ditt skrivarbete kommer bedömas i sin helhet när du anser att du är klar med texten.
 • Du kommer få feedback och synpunkter på hur du kan förbättra din text och sedan tid att bearbeta texten för att förbättra den.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: