Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordkunskap åk7

Skapad 2015-10-07 07:47 i Österslättsskolan Karlshamn
Beskriver de olika momenten i kursen Ordkunskap i år 7-9.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska lära dig om hur orden i svenskan är uppbyggda med exempelvis sammansättningar och omgörning av ordklasser. Vi kommer även att arbeta med ämnesord, lånord, synonymer, akronymer, förkortningar med mera.

Innehåll

Syfte

Syftet med ordkunskap är att:

utvidga elevernas ordförråd genom att låta dem arbeta med ord från olika områden

låta eleverna arbeta med ordlistor och visa dem olika sätt att finna förklaringar av ett ords betydelse

visa hur vårt språks ordförråd hela tiden förnyas, bl.a. genom lånord från andra språk

göra eleverna medvetna om ords olika värden, stilnivåer och användningsområden

och gå igenom hur våra ord är uppbyggda.

Konkretisering och arbetssätt

Läraren går igenom prefix, suffix, lånord och användningsområden av olika ord. Vi använder ordlista för att ta reda på ords betydelse.

Innehåll

Att kunna söka och förstå ordets innebörd utifrån sammanhanget

att utifrån ordet analysera fram dess betydelse

att kunna använda ordlista

att kunna härleda ord till olika områden och språk

att kunna särskilja snarlika ord

att kunna förklara ett ord med annat/andra ord.

 

Bedömning

Du bedöms efter din förmåga att ta reda på ords betydelse och efter dina ordkunskaper. Vi arbetar med ett antal ord och kommer att ha ett ordkunskapstest.

Skolans värdegrund och uppdrag

Ur Lgr11: "Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt."

Matriser

Sv SvA
Ordkunskap

Nivå 1 F
Nivå 2 E
Nivå 3 C
Nivå 4 A
Att kunna förklara ett ord med andra ord
Synonymer
Du kan inte förklara ett ord med andra ord.
Du kan förklara ett ord med andra ord ibland.
Du visar att du kan förklara ett ord med andra ord.
Du har en god förmåga att kunna förklara ett ord med andra ord.
Att veta ett ords betydelse
Du har svårigheter att förstå ords betydelse.
Du vet ett ords betydelse i vissa fall.
Du har förmåga att veta ords betydelse.
Du visar att du förstår ord på ett bra sätt.
Att veta i vilka sammanhang ett ord används mest i
Du har svårt för att veta i vilket sammanhang ett ord används mest i.
Till viss del kan du använda ett ord i rätt sammanhang.
Du vet i vilka sammanhang ord används i.
Du har en bra förmåga att veta i vilka sammanhang ord används.
Att kunna använda en ordlista och kunna ta reda på ett ords ursprung.
Du har stora svårigheter att ta reda på ords betydelse med hjälp av en ordlista. Du är inte medveten om att vi använder ord från andra språk.
Du visar att du håller på att utveckla din förmåga att använda en ordlista. Du är något medveten om att vi använder ord i svenskan från andra språk.
Du har utvecklat din förmåga att använda en ordlista på ett bra sätt.
Du kan använda en ordlista med lätthet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: