Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studieteknik

Skapad 2015-10-07 08:21 i Österslättsskolan Karlshamn
Ett arbete som medvetandegör elevernas förmåga att lära på bästa sätt och som kan underlätta inlärning i alla ämnen.
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska prova på olika sätt som man kan lära sig saker i skolan. Alla elever har sitt eget sätt att lära, en del genom att lyssna, en del genom att göra eller läsa. På vilket sätt lär du dig bäst?

Innehåll

Förmågor att utveckla

Nu i början av terminen kommer vi att jobba med ett moment som heter Studieteknik. Det handlar om hur du lär dig bäst. Som du säkert vet finns det många sätt att lära sig på, våga testa nya sätt och nya vägar till kunskapen.

Genom att studera Studieteknik kommer du att kunna utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Vi ska lära oss om olika inlärningssätt, inlärningstekniker samt andra faktorer som påverkar inlärningen. Vi ska helt enkelt lära oss att plugga effektivare.

Kopplingar till läroplan

  • Sv
    Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  • Sv
    Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Arbetssätt/Undervisning

  • olika sätt som gör att du lättare kan minnas och lära dig nya saker genom att t.ex. att hitta nyckelord i en text och föra anteckningar

    • olika sätt att läsa för att förstå, tolka och analysera texter t.ex. genom djupläsning, översiktsläsning och sökläsning

Bedömning

Det här arbetsområdet kommer inte att bedömas. Istället kommer det att vara en hjälp för dig i kommande arbeten i skolans samtliga ämnen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: