👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmanalys

Skapad 2015-10-07 09:37 i Österslättsskolan Karlshamn
Enskilt och i grupp
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Vi ska under några veckors tid arbeta med film. Först ser vi en gemensam film som vi analyserar i helklass och efter detta ska du se en egen film på din fritid och göra en egen filmanalys.

Innehåll

Kursplanens syfte

 

Konkretisering av syfte

 Ni kommer att få se en spelfilm och fundera över innehåll och utförande. Ni ska bland annat återge innehållet, fundera över målgrupp, genre, uppbyggnad och skådespelarprestationer i en skriftlig filmrecension - analys.

Arbetssätt / Undervisning

 • Vi kommer att gå igenom hur en filmanalys kan se ut och vilka delar som bör finnas med. 
 • Vi ser en gemensam film i klassen som vi sedan ska analysera skriftligt tillsammans.
 • Du ska sedan se en egen film på din fritid som du ska göra en filmanalys på skriftligt.

Bedömning / Dokumentation

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • sammanfatta filmens innehåll och skådespelarnas insatser
 • formulera dig i skrift
 • disponera texten
 • kommentera filmen med hjälp av egna tankar och reflektioner 
 • se även "Betygskriterier filmanalys".

Efter avslutat arbete kommer jag att kommentera och bedöma din text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Filmanalys

Filmrecension/analys

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Inlämning
Du har inte lämnat in någon filmrecension - analys
Du har lämnat in en filmrecension - analys efter lång tid/efter flera påminnelser.
Du har lämnat in en filmrecension - analys.
Rubrik
Du har en rubrik som passar till filmens innehåll.
Du har en intresseväckande rubrik som passar till filmens innehåll.
Du har mellanrubriker som fungerar ihop med innehållet.
Mall
Du följer mallen av en filmrecension, dvs du har fått med filmfakta, betygsättning och har kortfattat berättat filmens handling utan att skriva slutet.
Tid & miljö
Du berättar om filmens miljö och i vilken tid den utspelar sig.
Du berättar om filmens miljö och i vilken tid den utspelar sig. Du berättar om stämningen i filmen.
Du berättar om miljö, tid och stämning och ger relevanta exempel.
Person
Du berättar vilka huvudpersonerna är, hur de ser ut och hur de är till sättet.
Du kan delvis redogöra för huvudpersonernas inre egenskaper och hur de utvecklas under filmens gång.
Du berättar utförligt om huvudpersonernas: utseende, egenskaper, utveckling och kan ge relevanta exempel.
Budskap
Du reflekterar delvis över filmens budskap.
Du reflekterar över filmens budskap. Du kan jämföra filmens handling med andra filmer/serier/böcker/händelser.
Omdöme
Du berättar vad du tycker var bra och/eller dåligt med filmen.
Du berättar vad du tycker var bra och/eller dåligt med filmen och motiverar dina åsikter.
Skriftspråk
Du har stora brister i ditt språk, som gör att det är svårt att få något sammanhang i din text.
Du använder ett enkelt språk som är lätt att förstå men med en del språkfel.
Du använder ett ganska korrekt språk som du försöker använda varierat för att göra texten mer intressant att läsa.
Du använder ett korrekt språk med variation. Ditt språk för handlingen framåt och gör texten intressant och spännande att läsa.

Filmrecension - analys

Valfri film, hemuppgift.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Inlämning
Du har inte lämnat in någon filmrecension - analys
Du har lämnat in en filmrecension - analys efter lång tid/efter flera påminnelser.
Du har lämnat in en filmrecension - analys.
Innehåll
Du redogör kort för handlingen i filmen
Du beskriver kortfattat filmens handling, miljö och personer.
Du beskriver filmens handling, miljö, personer osv.
Du beskriver utförligt filmens handling, miljö, personer osv.
Budskap
Du har inte skrivit något om filmens budskap.
Du har kortfattat skrivit om filmens budskap.
Du har skrivit om filmens budskap och hur du har kommit fram till detta.
Du har skrivit utförligt om filmens budskap och motiverat dina åsikter på ett intresseväckande sätt.
Drama
Du har inte analyserat filmen utifrån den dramaturgiska kurvan.
Du har analyserat filmen utifrån den dramaturgiska kurvan.
Du har utförligt analyserat filmen utifrån den dramturgiska kurvan och gett flera goda exempel från filmen.
Skriftspråk
Du har stora brister i ditt språk, som gör att det är svårt att få något sammanhang i din text.
Du använder ett enkelt språk som är lätt att förstå men med en del språkfel.
Du använder ett ganska korrekt språk som du försöker använda varierat för att göra texten mer intressant att läsa.
Du använder ett korrekt språk med variation. Ditt språk för handlingen framåt och gör texten intressant och spännande att läsa.