Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningen

Skapad 2015-10-07 10:21 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola 5 Svenska
Under vecka 34-40 kommer vi att arbeta med tidningen och dess olika delar.

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

I ämnet svenska ska eleverna utveckla sin förmåga att:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • anpassa språket efter olika syften

 

Ämnet svenska åk 4-6 ska innehålla uppgifter där man tränar sig i att: :

  • skriva olika typer av texter och bearbeta dem
  • veta hur man skriver meningar, stavar vanliga ord och använder skiljetecken
  • arbeta med ord och begrepp som används för att uttrycka en åsikt
  • anpassa sitt sätt att skriva till mottagaren
  • läsa olika typer av texter

Arbetsgång

Vi kommer att:

  • läsa tidningar och bekanta oss med dess olika delar
  • lära oss hur olika tidningstexter är uppbyggda
  • skriva en artikel

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur väl artikeln följer artikelreceptet. Vi kommer också att titta på stavning och skrivregler. Vi kommer även att bedöma delaktigheten i samtalen kring tidningen och dess olika texter.

Uppgifter

Matriser

Sv
Tidningen

Här bedöms artikelns innehåll och hur du varierar ditt språk.
Du kan skriva artikeln så att man förstår innehållet och du varierar ditt språk lite.
Du kan skriva artikeln så att man tydligt förstår innehållet och du varierar ditt språk en hel del.
Du kan skriva artikeln med ett mycket tydligt innehåll och du varierar ditt språk mycket.
Här bedöms hur du stavar och använder skiljetecken.
I din artikel stavar du vanliga ord korrekt och du använder oftast skiljetecken på rätt sätt.
I din artikel stavar du vanliga ord men också vissa svårare ord korrekt och du använder skiljetecken på rätt sätt.
I din artikel stavar du vanliga ord men också många svårare ord korrekt och du använder skiljetecken på rätt sätt.
Här bedöms hur väl du följer hur en artikel är uppbyggd, artikelreceptet.
Du får med några av en artikels delar.
Du får med flera av en artikels delar.
Du får med alla artikelns delar.
Här bedöms hur du ger respons.
Du kan ge din kamrat två stjärnor och en glödlampa.
Du kan ge din kamrat två stjärnor och en glödlampa som hjälper dem att förbättra antingen innehållet eller formen.
Du kan ge din kamrat två stjärnor och en glödlampa som hjälper dem att förbättra både innehållet och formen.
Här bedöms hur du bearbetar din artikel med hjälp av respons.
Du kan göra någon ändring i din artikel efter du har fått respons.
Du kan göra några ändringar i din artikel efter du har fått respons.
Du kan göra några ändringar i din artikel av både innehåll och form efter du har fått respons.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: