Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1

Skapad 2015-10-07 10:48 i 0 Lextorpsskolan F-6 Trollhättan
Grundskola 1
...

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Allemansrättens grunder.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Syfte och förmågor

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
 • Idh  E 6
  I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
 • Idh  E 6
  Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
 • Idh  E 6
  Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  E 6
  Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
 • Idh  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
 • Idh  E 6
  Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
 • Idh  E 6
  Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Hur ska vi arbeta?

Under åk 1 kommer vi att:

 • Leka olika lekar/spel med enkla regler inomhus och utomhus. Träna på att följa lekens regler.
 • Träna grovmotorik med olika gymnastikredskap till exempel genom olika hinderbanor.
 • Träna rörelse till musik och dans.
 • Samtala om upplevelser av lektionerna och träna på ord och begrepp som hör till ämnet.
 • Prata om allemansrätten.
 •  Simundervisning 

 

Bedömning

 • Din förmåga att delta aktivt i alla olika moment.
 • Din förmåga att samarbeta med andra, visa hänsyn och tänka på din och andras säkerhet i alla olika aktiviteter.
 • Din förmåga att följa lekens regler.
 • Din förmåga att kunna berätta om upplevelser efter lektionen.
 • Att du känner till allemansrättens grunder.

Arbetstid

60 minuter idrottslektion varje vecka i åk 1.

40 minuter simundervisning vid 6 tillfällen i åk 1.

Matriser

Bedömningsmatris Idrott och hälsa åk 1-3

Bedömningsmatris idrott och hälsa åk 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Socialt
Är inte ombytt.
Är ibland ombytt och duschar.
Är oftast ombytt och duschar.
Är alltid ombytt och duschar.
Socialt
Är inte tyst och lyssnar inte på samlingen och instruktioner.
Är ibland tyst och lyssnar ibland på samlingen och instruktioner.
Är oftast tyst och lyssnar oftast på samlingen och instruktioner.
Är alltid tyst och lyssnar alltid på samlingen och instruktioner.
Socialt
Kan inte följa lekens/spelets regler. Kan inte visa hänsyn.
Kan ibland följa lekens/spelets regler. Kan ibland visa hänsyn.
Kan oftast följa lekens/spelets regler. Kan oftast visa hänsyn.
Kan alltid följa lekens/spelets regler. Kan alltid visa hänsyn.
Rörelse
Deltar inte i lekar/spel/idrotter.
Deltar ibland i lekar/spel/idrotter.
Deltar oftast i lekar/spel/idrotter.
Deltar alltid i lekar/spel/idrotter.
Rörelse
Deltar inte i dans och rörelse till musik.
Deltar i bland i dans och rörelse till musik.
Deltar oftast i dans och rörelse till musik.
Deltar alltid i dans och rörelse till musik.
Rörelse
Anpassar inte rörelser till leken/spelet.
Anpassar till viss del sina rörelser till leken/spelet.
Anpassar sina rörelser relativt väl till leken/spelet.
Anpassar sina rörelser väl till leken/spelet.
Rörelse
Anpassar inte rörelser till takt och rytm.
Anpassar till viss del sina rörelser till takt och rytm
Anpassar sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
Anpassar sina rörelser väl till takt och rytm.
Rörelse
Deltar inte i simundervisning.
Tränar simning på grunt vatten.
Tränar simning på djupt vatten.
Kan simma 200 meter varav 50 meter ryggsim.
Hälsa och livstil
Kan inte samtala om upplevelser av lek,hälsa och utevistelse.
Kan med enkla ord samtala om upplevelser av lek, hälsa och utevistelse.
Kan samtala om upplevelser av lek, hälsa och utevistelse.
Kan samtala om upplevelser av lek, hälsa och utevistelse.Kan berätta om hur aktiviteter påverkar hälsan.
Friluftsliv/Utevistelse
Kan inte enkla kartors uppbyggnad och orientera efter dem.
Kan några kartsymboler. Kan följa en karta på linjeorientering i gymnastiksalen.
Kan flera kartsymboler. Kan förstå och följa en karta över gymnastiksalen.
Kan många kartsymboler. Kan förstå skolgårdskarta och orientera efter den.
Friluftsliv/Utevistelse
Kan inte genomföra aktiviteter utomhus.
Kan ibland genomföra aktiviteter utomhus.
Kan oftast genomföra aktiviteter utomhus.
Kan alltid genomföra aktiviteter utomhus.
Friluftsliv/Utevistelse
Känner inte till Allemansrätten.
Känner till Allemansrättens grunder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: