👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Volym och skala

Skapad 2015-10-07 10:55 i Bjäre skola Båstad
Matematik Klass 6, Höstterminen 2015.
Grundskola 6 Matematik
Under detta arbetsområde kommer vi att lära oss mer om volym och skala. Vi kommer att undersöka olika figurer i 2D och 3D, jämföra och beskriva dessa.

Vi kommer också att lära oss olika metoder för att beräkna volym och skala. Vi kommer att lösa problem och diskutera kring vilken metod och strategi vi använder.

Innehåll

UNDERVISNING

Dessa förmågor kommer att undervisas och tränas in med hjälp av följande metoder/strategier:

 • Arbeta enskilt och med andra, med läromedlet Prima Formula åk 6, kapitlet Volym och Skala.
 • Genomgångar, där vi går igenom olika metoder och strategier, du är aktiv genom att skriva svar och lösningar på din whiteboard.
 • Genomgångar enskilt.
 • Genom att delta aktivt i redovisningar och diskussioner tränar vi på att förstå hur andra tänker.
 • Vi tränar också på att bedöma om den redovisade uppgiften är rimligt löst, i annat fall kommer vi med förslag på alternativa tillvägagångssätt och tränar då på att vara aktiva i diskussionen samt att komma med olika lösningsförslag som vi sedan kan diskutera utifrån.
 • Vi kommer att arbeta med E-P-A (enskilt-par-alla), pararbete och diskussioner för att träna oss på att upptäcka och använda strategier för att lösa olika matematiska problem.
 • Genom att redovisa och berätta hur vi löst olika typer av problem och uppgifter, tränar vi på att redovisa våra tankar och beskriva de metoder och strategier vi har använt.

 

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

LÖSA PROBLEM
 • Formulera och lösa matematiska problem, genom att använda strategier vid problemlösning i vardagliga situationer.

ANVÄNDA BEGREPP

 • Använda matematiska begrepp för att beskriva geometriska egenskaper hos objekt i 2D och 3D.
ANVÄNDA METOD
 • Använda matematiska metoder för att jämföra och beskriva olika föremåls volym.
 • Använda matematiska metoder för attMäta och ange föremåls volym och vikt i olika enheter.
 • Använda matematiska metoder för att göra beräkningar i skala för 1-3 dimensioner

KOMMUNICERA

 • Använda matematiska uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
RESONERA
 • Beskriva tillvägagångssätt och föra resonemang om resultatens rimlighet.

 

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Du gör dina uppgifter och visar att du kan ta ansvar för dina studier.
 • Du är med i diskussionerna kring olika uppgifter, till exempel genom att använda din whiteboardtavla.
 • Du visar att du kan använda matematiska metoder och strategier för att lösa olika uppgifter, du redovisar dina beräkningar tydligt i exempelvis ditt räknehäfte. 
 • Du är delaktig och visar att du kan förklara för dina kompisar hur du tänker när ni diskuterar och löser problemlösningsuppgifter i grupp. Du ställer frågor som gör att du förstår hur dina kompisar tänker.
 • Du är kritisk över det svar som du får och diskuterar med dig själv eller med en kompis om svaret kan vara rimligt.
 • Du efter grundkursen gör en diagnos och efter avslutat arbetsområde ett prov.

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6