Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik och Genteknik

Skapad 2015-10-07 10:56 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Biologi

Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur arvsmassan är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen. Människan har sedan urminnestid förbättrat husdjur och odlade växter genom att använda indirekt kunskap om hur egenskaper ärvs från föräldrar till avkomman för att genomföra mer eller mindre systematisk avel. Med dagens teknik och forskning får vi mer kännedom och kunskaper om hur arvsmassan fungerar och egenskaper ärvs. Bild från http://users.ntua.gr/sofial/DNA.jpg050208

Innehåll

Syfte

Förmågor som du ska utveckla under arbetet med området Genetik är följande:

Centralt innehåll

Till det här området arbetar vi med följande delar ur kursplanen:

Konkretiserade mål

När vi är klara med det första området ska du:

 • beskriva några av cellens organeller och deras funktion
 • förklara vad kromosomer, DNA och gener är och deras funktion
 • känna till något om olika celldelningar: vanlig och reduktionsdelning
 • redogöra för vad den genetiska koden är och var den finns
 • beskriva hur vi ärver våra gener
 • förklara skillnaden mellan dominanta och vikande anlag och ge några exempel
 • beskriva vad en mutation är och vad den kan leda till

 

När vi är klara med det andra området ska du:

 • känna till några användningsområden för genteknik och kunna argumentera kring detta.
 • Kunna föra resonemang, diskutera, bemöta åsikter och argumentera kring ärftlighet samt människans påverkan på naturen.

Undervisningen

Vi kommer ha lärarledda genomgångar, enskilda uppgifter och filmer. Vi kommer att träna på att förklara och diskutera ord och begrepp som rör genetik. Vi kommer också att arbeta med korsningsscheman och att föra diskussioner där du tränar din förmåga att argumentera utifrån biologins begrepp, modeller och teorier.

Du kommer också att få fördjupa dig i ett område inom gentekniken, skriva ett arbete och redovisa ditt resultat och dina funderingar i ett muntlig redovisning.

Bedömning

Jag kommer bedöma dina kunskaper utifrån matrisen nedan och målen ovan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Biologi: genetik år 9

Biologi: Ärftlighet och genteknik

E
C
A
Skriftligt prov
Förmågan att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Du har grundläggande kunskaper om ärftlighet och beskriver grundläggande samband.
Du har goda kunskaper om ärftlighet och beskriver mer komplicerade samband.
Du har mycket goda kunskaper om ärftlighet och beskriver generella samband.
Genteknik: muntlig redovisning
Förmågan att redovisa muntligt och anpassa innehållet till syfte och målgrupp.
Du anpassar din information på ett ganska bra sätt till budskap och mottagare.
Du anpassar din information på ett bra sätt till budskap och mottagare.
Du anpassar din information på ett mycket bra sätt till budskap och mottagare.
Förmågan att använda information.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett ganska bra sätt när du redovisar och skapar egna texter. Du använder olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen är pålitlig och viktig.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett bra sätt när du redovisar och skapar egna texter. Du använder olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen är pålitlig och viktig.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett mycket bra sätt när du redovisar och skapar egna texter. Du använder olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen är pålitlig och viktig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: