Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivregler och rättstavning

Skapad 2015-10-07 11:08 i Österslättsskolan Karlshamn
Ett arbetsområde där eleverna får träna sig i att bli säkrare i sitt skrivande genom att de får kunskap om svenska språkets skrivregler.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Undervisningen i svenska ska enligt Lgr11, bl.a. syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. De ska också ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de med tilltro till sin egen förmåga kan uttrycka sig i olika sammanhang.I detta tema kommer eleverna att få tillfälle att träna sig i att bli säkrare i sitt skrivande, genom att de får kunskap om svenska språkets skrivregler.

Innehåll

Syfte

Syftet är att få kunskap om svenska språkets skrivregler och om hur man använder dessa. Syftet är också att utöka ordkunskapen.

Centralt innehåll

I arbetsområdet fokuserar vi på skrivregler och ordkunskap.

Konkretisering

Du kommer att få öva på hur man skriver och använder:

- Skiljetecken

- Stor och liten bokstav

- Styckeindelning

- Sammansatta ord

- Särskrivning

- Förkortningar

- Synonymer

- Motsatsord

- Bildspråk

- Ordspråk

- Stavningsregler

 

Undervisning/arbetssätt

Vi arbetar med detta arbetsområde på följande sätt:

 • Genomgångar
 • Antecknar
 • Arbetsuppgifter i skrivhäften
 • Arbetar med skrivuppgifter i dator

Bedömning

Bedömning sker med ett skriftligt prov och med hjälp av matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Skrivregler

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skiljetecken
Jag använder oftast skiljetecken på ett korrekt sätt.
Jag använder en variation av skiljetecken oftast korrekt.
Jag använder en variation av skiljetecken på ett korrekt och kreativt sätt.
Stor och liten bokstav
Jag använder stor och liten bokstav oftast på ett korrekt sätt.
Jag använder nästan alltid stor och liten bokstav korrekt.
Jag använder alltid stor och liten bokstav korrekt.
Styckeindelning
Jag använder mig av styckeindelning.
Jag använder mig av en fungerande styckeindelning som underlättar läsningen.
Jag använder mig av en väl fungerande styckeindelning som underlättar läsningen.
Ihop- och isärskrivning
Jag vet oftast när ord ska skrivas ihop och isär.
Jag vet nästan alltid när orden ska skrivas ihop och isär.
Jag vet när orden ska skrivas ihop och isär.
Förkortningar
Jag använder förkortningar ibland och vet oftast när och hur dessa ska användas.
Jag använder mig av förkortningar och vet nästan alltid när och hur dessa ska användas.
Jag använder mig av förkortningar och vet när och hur dessa ska användas.
Synonymer och motsatsord
Jag försöker använda mig av synonymer och motsatsord för att variera min text.
Jag använder både enklare och svårare ord och då oftast korrekt
Jag använder en variation av ord på ett kreativt och korrekt sätt.
Bildspråk och ordspråk
Jag förstår oftast bildspråk och ordspråk.
Jag förstår till stor del bildspråk och ordspråk.
Jag förstår och använder bildspråk och ordspråk i mina texter.
Stavning
Jag stavar de flesta ord korrekt.
Jag prövar ibland svårare ord och lyckas då ganska väl med stavningen.
Jag stavar korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: