Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojekt "Skogens hemlighet"

Skapad 2015-10-07 11:11 i Almekärrsskolan Lerum
Vi blir författare och skriver om två väsen efter deras återkomst till sin, för 1000 år sedan, nedbrunna skog. Vi tränar vårt skrivande och dess grammatik i en egen bok. Vi gör illustrationer till varje kapitel.
Grundskola 4 Svenska Bild

"Två väsen återkommer till sin för 1000 år sedan nedbrunna skog. Nu åter uppväxt.." och här utifrån en inledning fortsätter eleverna själva med ett eget författarskap utifrån tio stöd- kapitel. Efter varje kapitel skapar de illustration/er till sitt skrivande genom ämnet bild och media. 

Innehåll

Beskrivning

Vi kommer under året att låta varje elev få vara sin egen författare och i skrivandet väver vi i grammatik och samrbetar med bild vid illustrationer till varje kapitel.

Förmågor som ska tränas

 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt ämnesinnehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Så här arbetar vi

 • Vi skriver i en skrivbok
 • Vi framställer egna illustrationer kopplade till varje kapiteltext i respektive bok.
 • Vi får grammatiskt skrivstöd av vuxna utifrån varje individs behov av skrivträning.
 • Vi tränar på att ge varandra respons på våra texter
 • Vi stöttar varandra om man får "skrivkramp" - livlina..

Detta ska bedömas

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • Sv  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: