Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering- rutiner

Skapad 2015-10-07 12:38 i Bamsebo Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola

Rutiner spelar en viktig roll i barns utveckling, särskilt på förskolan. Vi tror att det skapar trygghet hos barnen och att det främjar självständigheten och tilltron till den egna förmågan.

Innehåll

BAKGRUND

Redan från när barnen kommer på morgonen till att de går hem på eftermiddagen är det mycket rutiner hos oss på Lille Skutt. Våra rutiner är noggrant planerade och vi har syften med varför vi gör som vi gör. Det skapar trygghet hos barnen eftersom de vet vad de kan förvänta sig. Vi använder oss av rutiner inte bara för att skapa barnens trygghet och tillit till sin egen förmåga utan också för att de ska få utveckla sin motorik, sitt språk, sin matematiska förmåga, sin kroppsuppfattning samt få chansen att sammarbeta i grupp.

 

MÅL

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,  
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

 

METOD - GENOMFÖRANDE

Dagen på Lille Skutt börjar oftast ute på gården och fortsätter sedan ut i någon park eller skog. På väg till vårt utflyktsmål strävar vi efter att alla barn ska få gå själva och hålla i varandra eller en vagn. På så sätt tror vi att barnen övar sin grovmotoriska förmåga och sin kroppsuppfattning. Vi tror även att promenaderna är gruppstärkande och att barnen lär sig samarbeta genom att gå tillsammans och ta hänsyn till varandra.

När vi kommer tillbaka till förskolan går vi i smågrupper in i hallen där barnen med lite hjälp på traven klär av sig själva och hänger kläderna på sin hylla. Det kan ta lite tid och saker hamnar lätt på fel ställe men vi tror att det är väldigt viktigt för barnens tillit till sin egen förmåga, språkutveckling, matematik och kommunikation. Barnen får i lugn och ro samarbeta, prata om matematiska begrepp såsom antal, mängder och lägen samt öva sin kroppsuppfattning. För en ettåring är det ofta en väldig prestation att ta av sig en stövel själv eller att hänga upp sin egen jacka, det stärker deras självförtroende och övar deras motorik.

Väl inne är det ofta fri lek eller blöjbyte som väntar. Att byta blöjor är också en aktivitet där vi är små grupper och fokuserar på barnens självständighet. Barnen får själva gå på trappan och lägga sig på skötbordet (grovmotorik) och tvättar händerna med lite eller mycket vatten (matematik). Barnen som vill får testa pottan, torka sig och sedan slänga papper i en papperkorg men lock.

På förmiddagen har vi samling där vi sjunger, leker och räknar tillsammans. Vi räknar till fem på engelska och svenska. Vi strävar efter att samlingarna ska vara en pedagogisk situation där barnen får öva bland annat motorik, språk, matematik, samarbete, demokrati och ledarskap.

I de dagliga rutinerna ryms också respekt för andra människor och förståelse för andra. När barnen hjälps åt och samarbetar kring saker lär de sig också att respektera varandra i sina likheter och olikheter.

DOKUMENTATION

Som vanligt dokumenterar och följer vi upp vårt dagliga arbete med hjälp av bilder som vi reflekterar kring tillsammans med barnen och i arbetslaget. På det sättet strävar vi efter att göra vår verksamhet bättre för alla barn.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: