Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om mig själv. Att lära känna varandra i Förskoleklass

Skapad 2015-10-07 13:50 i Sandlyckeskolan Båstad
I Förskoleklassen ska du leka och lära dig saker tillsammans med andra barn. Det är viktigt att alla lär känna varandra, att alla ser varandra som lek och arbetskamrater och alla visar respekt för varandras olikheter. Vi kommer att arbeta med värdegrundsfrågor, känslor, tankar, intressen, favoritsaker, namn, födelsedag, familjen, bostaden, adress. Kroppen/kroppsdelar. Likheter/olikheter.
Grundskola F
Du ska göra en bok som handlar om dig, vad du tycker och tänker.

Innehåll

Mål

  Ni ska alla lära känna varandra, respektera varandras olikheter och se varandra som lek och arbetskamrater.

Innehåll

  Vi ska rita och skriva i boken om mig själv.  Du kommer att få träna på att förklara och beskriva dina tankar och berätta om dig själv . Vi ska diskutera och jämföra. Du kommer att få berätta men även att lyssna på dina kamrater.

 Vi ska rita, fotografera,måla, ha drama, läsa, se film, sjunga och leka tillsammans.Kopplingar till läroplanen

 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: