Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I fantasins värld

Skapad 2015-10-07 15:40 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Området handlar om sagor, sägner, legender, myter och fabler.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Innehåll

I fantasins värld

I dag kan man säga att berättelser finns överallt omkring oss. Vi berättar saker för varandra, men vi har också tv, datorer, radio, böcker och tidningar - alla fyllda med berättelser, både sanna och påhittade. Berättelser är viktiga för oss människor, och så har det varit i alla tider. Tänk er att människor för hundratals år sedan samlades efter arbetsdagen, kanske kring en eld, för att lyssna till olika berättelser. Det är ungefär som när vi fikar med våra kompisar efter skolan och berättar om saker som hänt oss själva och andra. Vad det kan ha lyssnat till ska vi arbeta med nu.

MÅLEN

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

 • använda din fantasi och lust att skriva
 • läsa och analysera olika typer av texter
 • anpassa ditt språk efter den som ska läsa
 • bearbeta dina texter utifrån svenska språkets skrivregler

UNDERVISNIGEN

Du ska känna till:

 • vad som kännetecknar en saga
 • svenska språkets skrivregler och använda dessa på ett korrekt sätt
 • hur man skriver en saga
 • hur fantasin har påverkat månniskor i olika tider och olika kulturer

 

Vi kommer att träna din förmåga:

 • att skriva olika typer av texter - i detta område en saga
 • använda din fantasi och lust att skriva
 • använda svenska språkets skrivregler för att bearbeta dina texter

Så här arbetar vi:

 • gemensamma genomgångar då vi antecknar, svarar på frågor och diskuterar
 • träna på de olika skrivreglerna

BEDÖMNING

Detta kommer att bedömas - Din förmåga att:

 • att skriva en saga  - ha med typiska drag för den genren
 • att hantera svenska språkets skrivregler

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
I sagorna och fantasins värld

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Genremedvetenhet
Du har inte visat att du har kunskap om vad som är typiskt för den här genren.
Du visar att du känner till och har med något av genrens särdrag.
Du visar att du kan använda genrens särdrag.
Du behärskar genrens struktur och visar tecken på kreativitet och självständigt i skrivandet.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Kommunikativ förmåga
Du har inte anpassat texten till läsaren.
Du försöker anpassa texten till en tänkt läsare.
Du har anpassat texten till läsaren.
Din text är korrekt anpassad till läsaren.
Skrivprocess
Du har inte följt instruktionerna och tillämpar inte skrivprocessen i ditt skrivande.
Du ger och tar respons. Du följer instruktionerna, har lämnat in disposition, utkast och slutversion. Din text behöver ytterligare redigering.
Du ger och tar konstruktiv respons och redigerar texten på lämpligt sätt.
Din texts disposition, utkast och slutversion utgör en logisk sammanhängande enhet. Du använder dig självständigt av skrivprocessen som ett redskap för att utveckla skrivandet.
Struktur
Styckeindelning
Texten är inte korrekt indelad i stycken.
Styckeindelningen är någorlunda korrekt och markeras med blankrad eller indrag.
Styckeindelningen är korrekt och markeras med blankrad eller indrag.
Disposition
Texten är rörig, ingen inledning eller avslutning.
Textens delar kommer i en medveten följd men det finns brister. Du har med en inledning och avslutning.
Din text är väldisponerad med fungerande inledning och avslutning.
Din text är väldisponerad och uppvisar originalitet med intresseväckande inledning och en avslutning som binder ihop texten.
Röd tråd
Det går inte att följa tankegång och budskap i din text.
Det går att följa tankegång och budskap i texten.
Budskap och tankegång framgår tydligt.
Språk
Ord och begrepp
Texten har ett begränsat ordförråd och har många upprepningar. Du skriver med ett enkelt språk. Du använder dig för mycket av talspråk i din text.
Textens ordförråd är någorlunda varierat. Upprepningar förekommer. Du blandar tal- och skriftspråk.
Textens ordförråd är varierat. Upprepningar förekommer. Du försöker skriva personligt. Du använder liknelser, metaforer och lånord. Detta lyfter textens innehåll. Du visar att du kan skilja på tal- och skriftspråk.
Texten har ett rikt ordförråd. Du använder personliga uttryck samt liknelser och metaforer. Ditt ordval är träffande, varierat och specifikt. Din text har ett flyt och ledighet.
Skrivregler
Grammatik
I din text finns många grammatiska fel i tidsform eller att du böjer verben fel. Detta stör förståelsen.
Det finns grammatiska fel men överlag stör det inte förståelsen.
Din text är överlag korrekt men det finns småfel.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Skiljetecken
Du använder inte skiljetecken. Meningarna blir långa och skiljs inte av med punkt eller komma.
Du använder stor bokstav, punkt och komma, men inte alltid korrekt.
Med få undantag använder du stor bokstav, punkt och komma korrekt.
Du använder stor bokstav, punkt och komma korrekt.
Stavning
Stavfel stör förståelsen.
Stavfel finns men stör inte förståelsen.
Få stavfel.
Meningsbyggnad
Du skriver med en enkel meningsbyggnad.
Du skriver med korrekt meningsbyggnad.
Du försöker skriva med en varierad meningsbyggnad, men upprepar dig ibland.
Du skriver med en varierad och korrekt meningsbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: