Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalitet och utveckling i förskolan - skapande Gråsparven

Skapad 2015-10-08 08:01 i Trelleborg
Förskola

Datum: 151019 Utvärderat datum:151201

Datum:  160222

160603 161017 170508

Innehåll

Barns skapande utveckling

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

Vi har arbetat med skapande under hösten på Gråsparven genom vårt Trulsa projekt. Vi har målat löv  till vårt Trulsa träd där barnen varit med och valt färger på löven och satt upp  löven på trädet. Vi är lyhörda på vad barnen är intresserade av och genom en Trulsa saga om igelkottar gjorde vi igelkottar av lera. Barnen har blivit mer intresserade av att rita och tar egna initiativ till att rita både med färgpennor och tuschpennor .Vi har konstruktions material tillgängligt för barnen och vi ser hur barnen bygger både på höjden och bredden , de provar sig fram och bygger med klossar, järnväg, bilbana mm. Vi tar fram och erbjuder material utifrån barnets intresse.

vi fortsätter att erbjuda material i konstruktions lekarna. Barnen bygger tillsammans och då lär de sig turtagnings reglerna . Vi pedagoger finns med i barnens lekar och ger dem utmaniing

Allt handlar om planering och vad som vi kan göra tillsammans med barnen och vad barnen själv kan göra. Vad är barnen intresserade av. Vi  planerar vår verksamhet utifrån vilken utvecklings nivå barnen har. Under vårteminen har vi fortsatt vårt projekt med Trulsa vi har tagit vara på barnens intresse.

Vi pedager fördelar ansvaret lika mellan oss. Vi har olika ansvarsområde mellan oss pedagoger. Vi dokumenterar barnens lärande med Ipad där vi både fotar och filmar. Barnen är delakriga i sitt eget lärande genom att de får reflektera över sitt lärande tillsammans med oss pedagoger. Vi visar både filmer och bilder med hjälp av vår apple tv. Vi sätter upp väggdokumentation där barnen gärna står och pratar om bilderna som sätts upp.

Vi pedagoger planerar vår verksamhet tillsammans på vår Put tid. Vi ansvarar för verksamheten så att det vi har planerat blir gjort och fördelar arbetet mellan oss. Vi gör barnen delaktiga i sitt lärande och de är med och reflekterar över sitt lärande tillsammans med oss pedagoger.

Vi erbjuder barnen material till att skapa i olika former, just nu använder barnen olika färgpennor som de ritar med på papper, några barn har lärt sig att klippa i papper. Vi har skapat i olika material genom att barnen har fått vara med måla soptunnor som vi ska använda i en saga. Vi dokumenterar barnens lärande genom att vi filmar och fotar som vi sen lägger ut på barnens lärloggar.

 

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet)

Vi pedager fördelar ansvaret lika mellan oss. Vi har olika ansvarsområde mellan oss pedagoger tex en har schema ansvar mm. Vi dokumenterar barnens lärande med Ipad där vi både fotar och filmar. Barnen är delakriga i sitt eget lärande genom att de får reflektera över sitt lärande tillsammans med oss pedagoger. Vi visar både filmer och bilder med hjälp av vår apple Genom vårt projektarbete får vi in skapande verksamhet på olika sätt som tex måla blad till vårt Trulsa träd. Pennor och kritor finns tillgängliga för barnen att de själv kan ta eget initiativ till att rita

 Under vårteminen har vi fortsatt vårt projekt med Trulsa vi har tagit vara på barnens intresse och vi har gjort fjärilar som vår Barn och Fritids elev hållit i, hon har berättat sagan om  Den hungriga larven. Under våren Vi har även gjort spindlar som barnen har tillverkat i lera och piprensare. Under våren har barnen upptäckt att spindlarna vaknat och vi har haft många spindlar krypande på vår avdelning. Vi har fångat och släppt ut dem därefter har vi tillverkat egna spindlar och satt dem i Trulsaskogen.

Nu under höstterminen har barnen gjort olika skapande saker inom temat havet och fiskar som vår elev från Barn och fritidshemmet har hållit i. Genom vårt Trulsa projekt har barnet blivit intresserad av grodor. Vi har börjat att skapa grodor med papptallrikar. Vi har tittat på hur grodor ser ut ,vilken färg de har mm.

Vi har undre vårterminen sett ett ökat intresse för skapande hos barnen. Vi har erbjudit färgpennor, målar färg, saxar till barnen. Barnen har fått måla varsin halv mjölkkartong som de sen sådde gräs. De fick själv välja färg och en del barn var väldigt noggranna att täcka hela kartongen. Vi kommer att fortsätta att erbjuda skapande material olika material. Vi fördelar arbetet lika mellan oss pedagoger och hur vi går vidare dikuterar vi på vår Put tid. För att öka vår bedömning ska vi erbjuda mer skapande i olika former genom vårt Trulsa projekt.

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - skapande

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
151019 151201 160603
Nivå 4
161003 170505
Nivå 5
Nivå 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: