Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i Svenska, Förskoleklass Eklandaskolan

Skapad 2015-10-08 13:14 i Eklandaskolan F-2 Mölndals Stad
Svenska och språklig medvetenhet
Grundskola F Svenska
Svenska och språklig medvetenhet (Språklek)

Innehåll

Eklandaskolan Läsåret 2015/2016 Förskoleklass

Mål och riktlinjer

Mål och riktlinjer

 • Utveckla den språkliga medvetenheten.
 • Utveckla lust och nyfikenhet för läs- och skrivinlärning.
 • Utveckla lust och förmåga att tala inför grupp och samtala.
 • Utveckla förmåga att lyssna när andra talar.

 

Konkretisering av mål i arbetsområdet språklig medvetenhet

 • Du ska förstå och förklara vad rim är
 • Du ska förstå vad en mening är
 • Du ska veta vad som är ett ord och kunna avgöra om ett ord är kort eller långt
 • Du ska förstå vad ett sammansatt ord är
 • Du ska veta att varje bokstav har ett ljud
 • Du ska kunna höra antal ljud och lyssna efter ljud i ord

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Centralt innehåll

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Kunskapskrav och bedömning

Arbetssätt

Arbetssätt

Vi arbetar regelbundet med Bornholmsmodellen under läsåret. Det sker genom språklekar i samlingar och i olika slags gruppövningar. Barnen får även arbeta med arbetsblad.

Vi arbetar med bokstavsarbete där vi lägger fokus på hur bokstäverna låter, dess utseende och var de finns i ord.

Vi har dagligen högläsning.Vi introducerar läsfixarna ur materialet En läsande klass. Vi uppmärksammar olika slags litteratur från olika tidsepoker och kulturer.

Vi besöker skolans bibliotek samt ett besök på stadsbiblioteket i Mölndal. Vi detta tillfälle får barnen en bok som gåva. Bokens innehåll samt dess författare och illustratör bearbetas.

Vi tränar dagligen på samtal i grupp (att lyssna, vänta på sin tur och tala en i taget). Vi tränar på att ta och ge muntliga instruktioner. Vi samtalar och tränar på återberättande i grupp och enskilt i tex bildberättelser, samlingar, gruppövningar och vardagshändelser. Vi tränar på att på att tala inför grupp genom redovisningar av temaarbete, bildberättelser, konstruktioner mm.

Vi tränar på att skriva i olika sammanhang tex. läslek, sagor, händelsebok, boken om mig, arbetsblad.

Vi använder IKT som ett verktyg i språkarbetet (tex appar, dator som skrivverktyg, programserier).

Vi tränar på rätt penngrepp och övningar med att spåra och följa linjer.

 

Årshjul

Bornholmsarbete Ht Rim, Lyssna på ljud, Ord och meningar

Augusti

September

Bornholmskartläggning

Oktober

November

Besök på stadsbibliotek i Mölndal

December

Bornholmsarbete Vt Första och sista ljudet i ord, Fonemets värld-analys och syntes, Bokstävernas värld

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Bornholmskartläggning

Bokstavs- och lästest

Juni

 

 

 

 

 

 

Utvärdering/reflektion

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: