Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liten Yoga på Cirkeln

Skapad 2015-10-08 15:19 i Hamregårds förskola Bollnäs
Vi arbetar för att få en lugnare förskolemiljö och minska på stressen, både hos barn och pedagoger. Yoga är ett sätt/ en metod som kan hjälpa oss för att komma ner i varv och skapa lugn och ro.
Förskola

Med hjälp av enklare yoga övar vi oss på att slappna av. Vi övar på att andas rätt och lyssna på vår kropp samtidigt som vi tränar vår motorik och balans.

Innehåll

BAKGRUND

När vi ska göra yoga med barnen vill vi prova fysiska yogarörelser, andningsövningar, avslappning och skapa ev upplevelse. Vi vill utveckla metoder för att komma ner i varv och skapa lugn och ro. Därigenom få en lugnare förskolemiljö med mindre stress.

MÅL

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dygnsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt.

Syftet är att ge barnen en god kroppsuppfattning och kroppsmedvetenhet.

Ge barnen förutsättningar att komma ner i varv på förskolan.


Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi vill börja med de äldsta barnen på Cirkeln, att visa dem och ge dem upplevelsen vad yoga på Cirkeln är. Med fantasi gör vi massagesagor i grupp. Vi använder oss av massage-kort med bild och instruktion samt konkret material för att förstärka bilden på kortet.

När barnen känner sig trygga och känner att de "kan" yogan ska de övriga barnen i gruppen erbjudas att vara med och på sätt skapas en större gruppkänsla/samhörighet

Ansvariga: Alla pedagoger på Avdelningen Cirkeln

DOKUMENTATION

Foto, samtal och återkopplingar med barnen, observationer

.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet kommer att utvärderas av oss pedagoger på våra avdelningensplaneringar (veckovis) dagliga reflektion. Vi kommer också att reflektera, utvärdera återkoppla med samtal tillsammans med barnen i mindre samlingar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: