Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen

Skapad 2015-10-08 22:08 i S:t Jörgens skola Helsingborg
I detta arbetsområde kommer du att få arbeta med de fyra årstiderna. Vad kännetecknar dem och vad innebär det för djur och natur?
Grundskola 1 NO (år 1-3)

I Sverige har vi fyra årstider, höst, vinter, vår och sommar. Vad är det som händer i naturen under de olika årstiderna? Vilka djur och växter finns i vår närmiljö och hur anpassar de sig efter årstiderna? Vi ska vara naturdetektiver och ta reda på detta!

Innehåll

Förmågor att utveckla:

 Ur Lgr 11, biologi: Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan.

 

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Så här ska vi arbeta:

 

 • läsa enkla faktaböcker tillsammans
 • titta på filmer
 • undersöka vad som händer i naturen under de olika årstiderna
 • ta reda på vilka djur och växter som lever i vår närmiljö och hur de anpassar sig till de olika årstiderna
 • rita och förklara livscykeln hos något djur eller växt.
 • skriva enkla faktatexter och rita i vår årstidsbok
 • beskriva enkla näringskedjor
 • undersöka vad jord består av och vilken betydelse jorden har för de levande organismerna och för människan. (NTA-tema jord)

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Detta bedömer vi:

 

 • du förstår och kan använda några av biologins begrepp såsom årstid, förändring, livscykel, näringskedja.
 • du kan beskriva och förklara samband i naturen, t.e.x Varför ändrar löven färg på hösten?

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: