Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi, Blanda,lösa och separera Borgen

Skapad 2015-10-09 08:17 i Gammal Trelleborg
Grundskola 6 Kemi
Vilka ämnen går att lösa i varandra och hur gör man för att separera dem åt igen?

Innehåll

Syfte

 

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

Detta ska vi arbeta med

Vi kommer att testa om olika ämnen löser sig eller blir uppslamningar. Vi kommer även att testa att skilja dem åt igen - separera. Vi kommer att testa flera olika metoder bla: filtrera, dekantera och kromatografi.
Vi kommer även att läsa och prata om fler ämnen och separationsmetoder

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Detta kommer vi att bedöma

 

Matriser

Ke
Kemi åk 6

Förmågan att kommunicera.

F
E
C
A
Förmågan att diskutera naturvetenskapliga frågor.
Du kan samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor (energi, hälsa, miljö och samhälle)
Du kan samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor (energi, hälsa, miljö och samhälle)
Du kan samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor (energi, hälsa, miljö och samhälle)
Förmågan att lyssna aktivt, bemöta åsikter och argumentera.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument.
Förmågan att föra diskussionen framåt.
Du för till viss del diskussionerna framåt
Du för diskussionerna framåt
Du för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Förmågan vid laborativt/ undersökande arbete.

F
E
C
A
Förmågan att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Förmågan att själv formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du bidrar till formuleringen.
Du formulerar själv, men man behöver bearbeta dina planeringar något.
Du formulerar själv fungerande planeringar.
Förmågan att laborera säkert.
Du använder utrustning och laborerar på ett säkert sätt.
Du använder utrustning och laborerar på ett säkert sätt.
Du använder utrustning och laborerar på ett säkert sätt.
Förmågan att använda utrustningen på ett fungerande sätt.
Du använder ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder utrustningen ändamålsenligt.
Du använder utrustningen ändamålsenligt och effektivt.
Förmåga att jämföra sina och andras resultat
Du kan jämföra resultaten
Du kan jämföra resultaten
Du kan jämföra resultaten
Förmågan att föra resonemang kring likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Du för enkla resonemang.
Du för utvecklade resonemang.
Du för välutvecklade resonemang.
Förmågan att se hur undersökningen skulle kunna förbättras.
Du bidrar till att ge förslag.
Du ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du ger förslag som förbättrar undersökningen.
Förmågan att dokumentera undersökningar i text och bild.
Du gör enkla dokumenteringar.
Du gör utvecklade dokumenteringar.
Du gör välutvecklade dokumenteringar.

Förmågan att använda information och modeller från kemins värld.

F
E
C
A
Förmågan att visa kemiska teorikunskaper.
Du kan ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: