Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalitet och utveckling i förskolan - matematisk Duvan

Skapad 2015-10-09 09:34 i Fågelsångens förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Fågelsångens förskola.
Förskola

Datum: 151109

 

Innehåll

Barns matematiska utveckling

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

2016 10 17

Nivå 3.

 Tydliggör matematiska begrepp i den dagliga verksamheten genom att benämna matematiska begrepp som ex att räkna antalet barn samt pedagoger i samlingen.

Vardagsmatematik, barnen turas om att duka till frukost, lunch samt mellanmål.

Barnen har tillgång till matematiska lekmaterial som pärlbygge/kaplasstavar samt tillgång till spel och pussel. Vi använder även appar på Ipad som stimulerar barnens matematiska förmåga.

170420

Nivå 4.

Ifous: Vi arbetar med mönster, klassificering och sortering. Barnen har tillgång till material som stimulerar till bygg- och konstruktionslek. Vi fortsätter att använda matematiska begrepp i vardagen.

 

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

Vi vill utveckla addition och subtraktion genom att utmana barnen med praktiska och enkla övningar.

161017 Nivå 3

 Vi använder matematiska begrepp i vardagen t.ex. i, under, bakom och framför samt stor, liten, störst, minst, först och sist.

 Sträva efter att leka fram matematik t.ex. med sångpåsar, spel och lekar.

170420 Nivå 4

Vi använder matematiska begrepp i vardagen t.ex störst, minst osv.                                                                                                                                                                                 Barnen skapar mönster (Ifous). Vi använder och har material tillgängligt som stimulerar till sortering, klassificering och mönster. Ex frukter, djur, nallar i olika storlekar, färg och form. Vi kommer att arbeta vidare med matematik i Undif.

 

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet)

* utematematik

* vardagsmatematik

* matematiksånger & ramsor

* spel

* formlära

* samlingar

Utvärderat datum: 151201 Vi använder addition och subtraktion i vardagliga situationer. Vi har tillverkat en mättavla där vi mätt barn, föräldrar och personal.

160210 Vi har skapat två regnmätare. Vi fokuserar på veckodagar och månader i antal och benämning.

160603

Vi har fokuserat mycket på vardagsmatematiken i rutinsituationer. Veckodagar & månader har barnen fått bra kläm på. Även addition & subtraktion i vardagliga situationer har vi fokuserat på med bra resultat.

161017

12 nya barn i ålder 3-4 år. Vardagsmatematik i rutinsituationer, veckodagar, månader, spelar spel, bygger pussel, utematematik, former, räknar i samlingen.

170420

Ifous, matematik i vardagen, veckodagar, månader, spel, pussel.

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - matematik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
161017
Nivå 4
151109 151201 160210 160519 170420
Nivå 5
Nivå 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: