Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för färg och form.

Skapad 2015-10-09 09:37 i Pysslingen Förskolor Hinden Pysslingen
I förskolans läroplan står det "de behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten"
Förskola

För många barn är färg, form och skapande ett naturligt uttryckssätt. I de små barnens skapande finns nyfikenhet och mod att prova.

Innehåll

Mål (Det här ska vi ge barnen möjlighet att utveckla inom fokusområdet)

 • Ge möjlighet för barnen att prova olika material för skapande i färg och form 
 • Att barnen får erfarenhet av grundfärger

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Målkriterier (Det här vill vi se och höra i barngruppen när vi arbetar mot målet)

 •  Lust och glädje inför nya utmaningar
 •  Att barnen frågar efter skapande aktiviteter i olika material. 
 • Samtal under och efter aktiviteter.

Aktiviteter

 • Vi erbjuder aktiviteter med olika material 
 • Vi lyssnar in vad barnen är mest intresserade av  

Ansvarsfördelning (vem/vilka ansvarar för vad? När ska det vara klart?)

 • Arbetslaget ansvarar gemensamt för att genomföra aktiviteter så alla barn får möjlighet att delta
 • Pedagog som genomfört aktiviteten ansvarar för att det dokumenteras i barnens lärlogg 
 • Ansvarspedagog ansvarar för att följa upp att respektive barn har dokumentation i lärloggen

Dokumentation (Så här ska vi dokumentera för att synliggöra varje enskilt barns utveckling och gruppens arbete mot målet)

 

 • Vi fotograferar under arbetets gång
 • Barnens kommentarer noteras 
 • Vi sätter upp barnens skapelser på deras nivå, för reflektion och samtal 
 • Vi dokumenterar i barnets lärlogg  

Utvärdering

Vi har nu lyssnat in barnen var deras intresse ligger. Vi har upptäckt att barnen är mest intresserade av materialet, inte av själva färgen. Nu koncentrerar vi oss istället på att erbjuda barnen olika material.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: