Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalitet och utveckling i förskolan - lärande lek, Staren

Skapad 2015-10-09 09:53 i Fågelsångens förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola

Datum: 9/11-2015 Utvärderat datum: 1/12-2015

Utvärderat: 10/2- 2016

Innehåll

Barns utveckling i lärande leken

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

Utifrån barnens intresse utformar vi våra lekmiljöer så att de inbjuder till lärande lek.

Vi pedagoger är medlekande pedagog.

Vi har en "löpare" som tar det vardagliga, som tex att svara i telefon och byta blöjor så att de som leker inte behöver avbryta leken.

10/2 2016: Vi har fått igång vår tankeverkstad angående vår lekmiljö. Vi har ändrat lite på avdelningen utifrån barnens intresse. Vi har fått nya låsbara skåp vilket har lett till att det är mindre rörigt och mer lättöverskådligt för barnen. Nu kan de själv ta fram pussel och spel som ligger på de öppna hyllorna och resterande finns i skåpen. Dessa saker plockas fram under pedagogernas uppsikt.

 

3/6-2016

Barnen har börjat hitta i skåpen och kan på egen hand ta fram det material som de vill använda. De material som de inte når och eller om skåpen är låsta, ber de om hjälp.

Ett lyft i byggrummet är bordet som vi har tågbanan på. Många barn kan vara där samtidigt. Vi har även fått ett dockhus där ett par barn kan leka.

17/9-2016

Barnen frågar efter det material som de behöver. En del barn hämtar själv det de behöver. Exempelvis pussel, papper och pennor.

Alla vi pedagoger är nära och delaktiga i barnens lek. Vi vägleder och visar på hur man gör. Vilket har gett gott resultat.

 24/4 2017

Nivå 5

Vi skall försöka bli bättre på att hjälpa barnen stanna kvar i påbörjad lek för att undvika så mycket spring som det kan bli.

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet)

Nivå 5.

Vi försöker göra inbjudande lekmiljöer. Vi ska nu få nytt lekmaterial såsom en ny tågbana och ett nytt dockhus. Lekmaterialet förnyas genom att vi plockar fram och plockar undan våra saker. För att stimulera barnen till nya lekar.  

10/2 2016

Vi har nu fått ett dockhus som är väldigt uppskattat, vi väntar dock på vårt lekbord. Vi arbetar utifrån barnens intresse. 

3/6-2016

Barnen har börjat hitta i skåpen och kan på egen hand ta fram det material som de vill använda. De material som de inte når och eller om skåpen är låsta, ber de om hjälp.

Ett lyft i byggrummet är bordet som vi har tågbanan på. Många barn kan vara där samtidigt.

 24/4 2017

Vi ser att barnen har utvecklat sin lek eftersom vi är nära och delaktiga i barnens lek.

 

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - lärande lek

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
160210 160523
Nivå 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: