👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Portugisiska 7-9

Skapad 2015-10-09 13:28 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Planering till modersmålsundervisning i 7-9 Ht15/Vt16
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Portugisiska      7 - 9

Vad ska göras?

Varför?

Hur?

Innehåll

Avsnitt 1

 

Innehåll    Vad?

Arbetssätt            Hur?

Mål       Varför?

Läsa och skriva

 

Material :

       Olika texter genre och struktur

-          Myter ,sånger, gåtor och anekdoter

-          Poetiska och dramatiska texter

-          Ungdomslitteratur

-          Skönlitterära texter

-          Beskrivande, förklarande och instruerande texter om samhälle/livsfrågor samt traditioner och högtider

-          Beskrivande/berättande och faktatexter texter om historia och geografi

-          Argumenterande texter

-          Blandade texter (webbtexter, film o.s.v.)

-          Bildspråk

-          Nyheter  

-          Sammanfattning

-          Tema: skolgång, yrke, framtiden , känslor och klimatförändring

-          iPad, dator och ordbok

-          Stavningsövningar

-          Övningar: bindeord, ordbildning och adverbial

-           Skriva berättelser , ändra slut  på en berättelse , hitta på en ny gestalt o.s.v.

-          Läsa och tolka texter

-          Läsa och skriva instruerande, beskrivande  och poetiska  

-          Läsa   och dramatisera dramatiska texter

-          Beskriva bilder  och scen  och skriva berättelser om

-          Lyssna och läsa  berättelser och dikter

-          Högsläsning

-          Titta på korta videor

-          Spela på iPad: appar

-          Läsa och återberätta  ungdomsböcker och göra  böckeranalys

-          Göra korsord och språkspel

-          Göra tankekartor

-          Använda checklistor inför skrivandet

-           Bearbeta sina texter (efter kamratrespons t.ex.)

 

-          Förmågan att läsa med flyt och förstå  innehållet samt reflektera om texten budskap både  explicit och implicit

-          Förmulera texter och följa deras typiska uppbyggnad

-          Beskriva högtider och  traditioner  och jämföra   med andra kulturer

-          Förmåga att förstå  och skriva instruerande  och beskrivande texter

-          Förmåga att svara på  och förmulera frågor samt  fördjupa sig inom ett ämne

-          Utveckla sitt ordförråd

-          Förmågan att ge och få respons samt bearbeta sitt material efter respons

-          Sammanfatta olika texter

-          Utveckla sin stavning och grammatiska kunskaper 

 

 

Språkbruk: (prata och lyssna)

 

Material :

-          Berättelser,  myter, gåtor , anekdoter och sånger

-          Återberätta  och jämföra händelser  och aktualiteter

-          Lyssna och återberätta olika texter

-          Tema: skolgång, yrke, känslor, historia , kulturkrock , framtiden

-          iPad och dator

-          Ordspråk

-          Översättning av texter

-          Nyheter och aktualiteter

-          Internationalisering  ( samtala med andra elever från olika länder)

-          Lyssna på radio/tv, dikter, samtal och sånger

-          Diskutera om specifika tema

-          Beskriva bilder och figur

-          Högläsning och uttalsövningar

-          Återberätta muntligt olika texter

-          Muntligt   framställning  om olika tema 

-          Ställa och svara på  frågor

-          iPad och dator

-          Göra och får  kamratrespons  , göra konstruktiva kritik

-          Öppna diskussioner

 

-          Förmågan att lyssna, förstå och återberätta 

-          Att kunna samtala om viktiga historiska och aktuella händelser

-          Att uttrycka sig för att göra sig förstådd

-           Att kunna inleda en konversation

-          Förmåga att svara på  och förmulera olika frågor

-          Förmågan att diskutera i gruppen

-          Kunna uttala

-          Kunna prata framför andra

-          Anpassa samtalet till mottagare och sammanhang

-          Framföra sina åsikter och känslor

Kultur och Samhälle

 

Material:

-          Folklore: seder och bruk, myter, sånger och andra kulturella företeelser

-           iPad, Appar

-          Tidningar och hemsidor

-          Internationalisering : kontakt med skolor i olika portugisiska talande länder;

portugisiska  i världen.

-          Musik  och  bildkonst

 

 

-          Lyssna på sånger, fylla in text  och ordnar texter

-          Tolka  sånger ,  diskutera  språk samt musiker

-          Lyssning och högsläsning

-          Undersökning om olika tema 

-          Muntligt   framställning  om olika  tema 

-          Skriva  korta faktatexter om landets  fauna och flora (klimatförändring)

-           Läsa, återberätta, kommentera och uppskatta olika böcker

-          Titta på filmer, korta videor

-          Tolka bildkonst och tillverka eget arbete

 

-          Känna igen, tolka och diskutera  bildkonst , konstnärer   och  konstperiod

-          Känna igen ,  berätta och diskutera  musikstil och musiker

-          Känna till  landets geografi  och historia

-          Förstå ordspråk

-          Känna till  och diskutera samhälles levnadssätt