Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi förr och idag och enkel partikelmodell

Skapad 2015-10-09 14:48 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Kemi

I det här området av kemi kommer vi att titta på hur vi har sett på kemi genom historien och hur vi använder oss av kemi i vardagen. Vi kommer även att lära oss om enkel partikelmodell.

Innehåll

Mål och syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Ke  4-6
  Kemin och världsbilden Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

Innehåll - Detta ska du lära dig under arbetet

 

Under arbetet kommer du att lära dig:

 • hur synen på kemi har förändrats genom historien
 • vad kemister jobbar med idag
 • om hur olika kemikalier är märkta och hur de ska hanteras på ett säkert sätt
 • hur partiklar rör sig olika beroende på om materia är fast, flytande eller gas

Hur vi kommer att arbeta:

Vi kommer att läsa och diskutera faktatexter. Vi kommer arbeta med instuderingsfrågor och titta på filmklipp som ger oss tydliga förklaringar. Du kommer att få genomföra en enkel undersökning av de kemikalier du har hemma. Du kommer sedan dokumentera dina resultat som du kommer att få möjlighet att jämföra med andras. Under arbetets gång går vi igenom begrepp som vi kommer att använda oss av i arbetet.

Bedömning

Bedömning kommer att göras kontinuerligt under arbetets gång. Dessutom kommer följande att bedömas:

 

 • Du kan diskutera enkla frågor som rör kemi förr och idag.

 

 • Du kan genomföra enkla undersökningar. Du kan jämföra dina och andras resultat.

 

 • Du kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.

 

 • Du har kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper.

 

 • Du kan resonera om kemikalier som relateras till något kemiskt samband och frågor om hållbar utveckling

 

 • Du kan resonera om kemikalier som relateras till något kemiskt samband om hållbarutveckling.

 

 • Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser

Ke

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: