Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samarbete med äldreboende

Skapad 2015-10-10 20:06 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Etablera samarbete mellan förskola och äldreboende
Förskola

Vår promenadväg till äldreboendet

Innehåll

Nuläge

Efter 2 terminers sammarbete med äldreboendet  Edsvägen kommer vi att fortsätta även denna termin då det varit uppskattat från båda håll.

Mål och syfte

Barnen ska ha möjlighet att lära känna, umgås, få en förståelse om och visa respekt för äldre människor. Sprida glädje.

Barnen ska få kunskap om vad som finns i vår närmiljö.

Metod

Vi kommer att besöka äldreboendet vid ett flertal tillfällen, då vi denna termin går med hela barngruppen.

Aktiviteter med de äldre är bl.a sjunga tillsammans, måla och pyssla, prata och umgås.

I december går barnen Luciatåg, då vi har hjälp av pedagog från musikskolan.

 

Dokumentation

Foton och kommentarer från barnen som vi senare har möjlighet att reflektera kring, enskilt och tillsammans vuxen-vuxen, vuxen-barn, barn-barn. Foton sätts i vårt gemensamma fotopärm.

Föräldrar delges vid tamburkontakt och via Unikum.

Utvärdering/Analys

Uppföljning och analys på avdelningsplaneringarna.

Utvärdering jan-17, planeringsdagen.

Under terminen har vi kunnat se att barnen känner sig mer trygga i denna miljö då de vågar ta kontakt med de äldre och rör sig fritt i lokalerna. Barnens alster exponeras på äldreboendet och barnen visar stolthet och glädje när vi kommer på besök.

Vi kommer att fortsätta besöka edsvägen och att sjunga tillsammans, pyssla och umgås, då vi ser att de äldre visar stor uppskattning.

12/6 2017

Barnen har fortsatt visa intresse för att gå till Edsvägen, där de nu tar plats och gör aktiviteterna som erbjuds. Vi började terminen med att gå i helgrupp, men valde senare att gå med mindre grupp då det inte funnits tillräckligt med utrymme och material till alla.

HT då det är beroende på dagsformen hos de boende har det ibland varit få att umgås med under våra träffar, så har vi önskemål att ha mer samarbete med Lisa för att utöka sångstunderna med de äldre som vi sett är mycket uppskattat av alla.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: