👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa planering år 4-6

Skapad 2015-10-12 09:08 i Kattarps skola Helsingborg
Planering i Idrott och hälsa år 4-6 15/16
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviter och en hälsosam livsstil är mycket viktigt för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. Att kunna samarbeta och att utvecklas som människa tillsammans med andra är viktiga mål.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla.........

 • din rörelseförmåga i takt och rytm genom lekar, danser och rörelser till musik.
 • din förmåga att utöva olika slags fysiska aktivteter.
 • din rörelseförmåga i olika lekar och spel med varierande mönster av sammansatta grundformer.
 • din samarbetsförmåga och respekt för andra i spel, lekar och naturvistelser.
 • din förmåga att samtala med ord och begrepp om våra upplevelser.
 • din förmåga att orientera i vår närmiljö med hjälp av enkla kartor.
 • kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.
 • din förmåga att simma i  mag- och ryggläge, (kunskapskrav i år 6 kunna simma 200 meter varav 50 meter rygg).
 • god kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga
 • kunskaper om Allemansrätten.
 • förståelse för hur man beter sig vid vatten vid olika årstider.
 • din förmåga att vistas och leka lekar i utemiljöer och naturen under olika årstider.

 

Undervisningens innehåll

 Vi kommer att:

 • prova olika redskapsbanor, lekar och spel som i sig tränar samarbete, styrka, balans och smidighet, såväl inomhus som utomhus.
 • röra oss i takt till olika sorters musik och rytmik  där du tränar din koordinationsförmåga och taktkänsla.
 • att orientera med hjälp av  olika kartor, i idrottssalen, på skolgården och i närområdet runt skolan .
 • diskutera grunderna i Allemansrätten och tar hjälp av litteratur och filmer. 
 • samtala och resonera om våra upplevelser av aktiviteter och om idrottens påverkan på vår hälsa.
 • bearbeta begreppet hälsa och hur man förebygger skador.
 • tillsammans  diskutera hur vi kan utveckla aktiviteterna för att utmana oss själva. 
 • lära oss HLR
 • simma och hantera nödsituationer vid vatten.

 

Detta kommer att bedömas......

   • din förmåga att  delta i lekar och spel med sammansatta motoriska rörelse
   • din förmåga att anpassa dina rörelser till aktiviteter
   • din förmåga att röra dig i takt och rytm
   • din förmåga att visa och  beskriva hur man kan göra för att inte skada sig själv eller andra vid lekar, spel  och idrotter
   • din förmåga att vara ute i naturen och anpassa dig till olika förhållanden  och allemansrättens regler
   • din förmåga att orientera
   • ditt hänsynstagande såväl vid inomhus- som utomhusaktiviteter.
   • din förmåga att simma
   • på vilket sätt du kan beskriva och förklara hur du upplevt aktiviteter och  hur aktiviteter kan påverka din hälsa och din kropp
   • din förmåga att hantera nödsituationer

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Kunskapskrav i idrott och hälsa i slutet av år 6

E
C
A
,
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett ganska bra sätt till aktiviteten.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett bra sätt till aktiviteten.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett mycket bra sätt till aktiviteten.
Du kan röra dig och dansa så att det passar ganska bra till musiken.
Du kan röra dig och dansa så att det passar bra till musiken.
Du kan röra dig och dansa så att det passar mycket bra till musiken.
,
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med dom. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med dom. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med dom. Du diskuterar på ett välutveckla sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
.
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett ganska bra sätt till väder och plats och till allemansrätten
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett bra sätt till väder och plats och till allemansrätten
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett mycket bra sätt till väder och plats och till allemansrätten
Du kan orientera ganska bra i kända mlijöer med hjälp av kartor
Du kan orientera bra i kända mlijöer med hjälp av kartor
Du kan orientera mycket bra i kända mlijöer med hjälp av kartor
Du kan beskriva på ett enkelt sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vattnet med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vattnet med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vattnet med hjälpredskap under olika årstider.