Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spela och sjunga individuellt och i grupp åk6 HT VT 2016

Skapad 2015-10-12 16:27 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Vi kommer att spela instrument och sjunga. Vi jobbar med låtar i olika genrer och på olika nivåer. Ackordspel och melodispel på gitarr och keyboard, spel på bas och trummor och sång. Musikteori och musikhistoria kommer att bakas in i spelningen.
Grundskola 6 Musik
...

Innehåll

Förmågor att utveckla

Du ska

•utveckla kunskaper på instrument och i sång som en grund för musicerande enskilt och i grupp och för fortsatt självständig vidareutveckling i musik.

Detta gör vi genom att spela på olika instrument och sjunga

•använda dina musikkunskaper i gemensamt musicerande och därigenom utveckla ansvar och samarbetsförmåga.

Detta gör vi genom att använda musikteorin även praktiskt. Du visar att du ansvar för din utveckling genom att vara aktiv på lektionerna.

•blir förtrogen med musikens form, struktur, skriftspråk och uttrycksmedel.

Detta gör vi genom att prata om hur låtarna är uppbyggda i form, notvärde, rytm osv.

Kopplingar till läroplan

  •  Kunna använda sin röst i unison och flerstämmig sång
  •  Utvecklar kunskaper på instrument och i sång som en grund för musicerande enskilt och i grupp och för fortsatt självständig vidareutveckling i musik
  •  Använder sina musikkunskaper i gemensamt musicerande och därigenom utvecklar ansvar och samarbetsförmåga
  •  Kunna delta i gruppmusicerande med melodi-, rytm- och ackordspel samt kunna reflektera över och bedöma utförandet

Arbetsgång

Vi kommer att spela några olika låtar från olika genrer med olika svårighetsgrad. Du övar på ditt instrument i klassen, ibland i mindre grupp och vi framför låtarna tillsammans för varandra. Den kan även förekomma ljud- och videoinspelning. Du har ansvar för att du visar din lärare vad du kan under alla lektioner. Uppspelningen sker löpande under lektionstid och även bedömningen kommer att ske löpande under lektionstid. Du ansvarar för att få det material du behöver för att kunna utföra uppgiften. Följande kommer du att bli bedömd på:

• Spel – ackordspel, men även melodispel • Gruppmusicerande • Rytmspel • Sång • Analys av ditt och andras spel • Ansvar

Matriser

Mu
Spela och sjunga individuellt och i grupp åk6 VT 2015-2016

Långsiktiga mål

Utveckla förmågor
Nivå E
Nivå C
Nivå A
i sång/Gehör
i olika musikaliska former och genrer
Du deltar aktivt i sångmoment.Du kan med hjälp lära in en melodi genom att lyssna på och härma den.
Du kan sjunga en melodi/stämma med någorlunda säkerhet och till viss del självständigt.
Du kan sjunga en melodi/stämma självständigt, med säkerhet.
spel
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad bas- och slagverkstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument med några ackord i viss mån med tajming.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad bas-och slagverkstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Eleven kan spela en enkel anpassad melodi-, bas-och slagverkstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument med god tajming och med passande karaktär.
i ensemblespel
i olika musikaliska former och genrer
Du kan vid musicerande i grupp aktivt prova att spela ett enkelt komp i ett parti av en låt, (vers, refräng eller annan valfri del), på bas, gitarr, trummor och keyboard.
Du kan spela med i ett parti av låten. Du behöver inte spela felfritt. Förutsättningen är att du spelar på rätt ställe och i takt med musiken.
Du kan på egen hand spela ett komp eller stämma på högre nivå i ett parti av en låt.
samspela och ta ansvar
Du anpassar i viss mån din stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Du anpassar din stämma utan större svårigheter till helheten genom att lyssna och oftast uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Du anpassar din stämma väl till helheten genom att lyssna och hela tiden uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: