Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalitet och utveckling i förskolan - skapande Koltrasten

Skapad 2015-10-13 08:43 i Änghögs förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola

Datum: 9/11 - 2015 Utvärderat datum: 1/12- 2015

Innehåll

Barns skapande utveckling

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

2016 06 03 Nivå 3.

* Utvecklat verksamheten utefter barnens behov samt barnens önskemål.

* Tydliggjort barnens utveckling och lärande genom dokumentation, både på bloggen samt i barnens enskilda lärlogg.

2016 10 17, nivå 3

* Ny barngrupp 1-5 års avdelning.

* Introducerat saxar, tejp, lim, knappar och toarullar.

* Ska finnas utrymme och tid för fritt skapande och arbetslaget vill inte avbryta den fria lärande leken för en pedagogstyrd aktivitet.

2017 05 02 Nivå 4

 

 

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

* Vårt mål är att införa/uppmuntra skapandet i den dagliga verksamheten och inte bara när det är en planerad aktivitet.

* Vårt mål är att göra klart vår ateljé, så att det blir ett rum där barnen kan gå in när de vill tillsammans med en pedagog.

10/2-2016

* En pedagog ansvarar för det planerade skapandet varje onsdag i ateljén. På avdelningen erbjuder vi barnen olika skapande material. Vi kommer att utveckla detta vidare genom att låta barnen och föräldrarna bli delaktiga genom att ta med sig  t.ex. natur- och förbrukningsmaterial som de kan använda i den dagliga verksamheten.

 

2016 06 03 Nivå 3.

* Att låta barnen skapa fritt utefter sin egen förmåga under den dagliga verksamheten.

  2016 10 17 nivå 2

* Erbjuda att skapa mer kontinuerligt.

2017 05 09 Nivå 4

Utveckla bygg och konstruktions rummet ytterligare med nytt material.

 

 

 

 

 

 

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet)

* Vi kommer att planera in en dag för skapande, där barnen får möjlighet att bekanta sig med ateljén.

* Tanken är att vi kommer att ta in olika material att skapa med på avdelningen, som är synliga och lätt tillgängliga för barnen.  

2015 - Nivå 3

10/2-2016

* Under Ht- 2015 arbetade vi med grundverksamheten och tryggheten i barngruppen. Andledningen till detta var personalförändringar samt inskolningar.

* Varje onsdag kommer vi att ha planerad skapande aktivitet i ateljén. Vi kommer att fortsätta samla på oss och byta ut skapande material t.ex. förbrukningsmaterial och konstruktionsmaterial, för att inspirera barnen.

10/2- 2016 - Nivå 3

2016 06 03 Nivå 3

* Arbetslaget har uppmärksammat barnens önskemål och har numera materialet tillgängligt och inte schemalagt.

* Ateljén använder vi till mer planerade aktiviteter.

 * 2016 10 17 nivå 2

* Arbetslaget har kritiskt granskat sitt arbetsätt och kommit fram till att verksamheten ska erbjuda mer skapande, med olika material som ex lera.

 

2017 05 09 Nivå 4

Vår bedömning som leder oss till nivå 4 är på grund av att vi inte nyttjat ateljén som vi tänkt men däremot har barnen utökat sitt skapande genom att konstruera med olika sorters byggmaterial där dom byggt olika konstruktioner som vi dokumenterat.

Genom dokumentationen har vi sett ett större intresse för att konstruera med byggmaterial som barnen använder i sin fria lärande lek.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - skapande

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
2016 06 03 20170502
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: