Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering vecka 38-39 HT 2016

Skapad 2015-10-13 09:54 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 – 7 Idrott och hälsa

Under veckorna 38-39 arbetar vi med orientering, både teoretiskt och praktiskt.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.

Arbetsprocess och lektionstid

På lektionerna kommer vi arbeta med grunderna i orientering i olika miljöer samt träna/genomföra orientering praktiskt.
I år 6 orienterar vi i närmiljön och i år 7 i något mer okänd terräng.

Vi kommer gå igenom orienteringsbegrepp såsom skala, kartfärger, ledstång, karttecken, tumgreppet, ekvidistans, avstånd mm.

Vi kommer använda oss utav olika metoder i orientering såsom stjärnorientering och linjeorientering.

År 6-7 kommer att ha en första introduktionslektion. Därefter har vi 2-3 lektioner med banor i anslutning till stora och lilla slingan.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att kunna orientera - i närmiljön i år 6, och i något mer okänd terräng i år 7.

Matriser

Idh
Orientering vecka 39-40

Orientering

På väg
E
C
A
År 6
Du har svårt att med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor, dvs du har svårt att följa tydliga ledstänger såsom stigar och vägar, och hitta tydliga kontroller jämte ledstängerna t.ex. stora stenar.
Du kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor, dvs du kan följa tydliga ledstänger såsom stigar och vägar, och hitta tydliga kontroller jämte ledstängerna t.ex. stora stenar.
Du kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor, dvs du kan följa fler ledstänger såsom stenmurar, kraftledningar, stängsel, branter.
Du kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor, dvs du kan följa ledstänger såsom stenmurar, kraftledningar, stängsel, branter samt också använda dig av karttecken.
År 7-9
Du har svårt att med viss säkerhet orientera dig i okända miljöer, dvs du har svårt att följa tydliga ledstänger såsom stigar och vägar, och hitta tydliga kontroller jämte ledstängerna t.ex. stora stenar.
Du kan med viss säkerhet orientera dig i okända miljöer, dvs du kan följa tydliga ledstänger såsom stigar och vägar, och hitta tydliga kontroller jämte ledstängerna t.ex. stora stenar.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i okända miljöer, dvs du kan orientera dig mer med hjälp av karttecken och använder ledstänger såsom stenmurar, kraftledningar, stängsel, branter, bäckar/vattendrag även i öppnare terräng, och hitta de flesta kontroller.
Du kan med god säkerhet orientera dig i okända miljöer, dvs du kan orientera dig mer med hjälp av karttecken och använder ledstänger såsom stenmurar, kraftledningar, stängsel, branter, bäckar/vattendrag även i öppnare terräng, och hitta samtliga kontroller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: