👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i år 3

Skapad 2015-10-13 13:58 i Linghedsskolan Falun
Teknik för årskurs 3-4
Grundskola 3 – 4 Teknik
Vad är teknik?

Vi ska ta reda på vad teknik är och vad det betyder för oss människor. Vi ska också ta reda på hur tekniken har förändrats. Kan vi förbättra göra om?

Vi ska se hur några av de enkla maskinerna fungerar. Vi ska även bygga och konstruera.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • Förstå vad som kan vara teknik. 
 • Tänka kring vad tekniken har gjort för människan. 
 • Ta reda på hur olika saker har förändrats genom åren. 
 • Ta reda på vad som krävs för att olika konstruktioner ska fungera.
 • Använda ämnes-specifika ord.

Konkretisering av mål

Huvudmålet med arbetsområdet är att eleven ska utveckla förmågan att förstå orsak och konsekvens vid valet av tekniska lösningar. Detta såväl vad gäller genusaspekter, kulturella aspekter, globala aspekter och aspekter på hållbar utveckling.
Eleven ska även lära sig en del typiska begrepp inom ämnet teknik. 

Arbetssätt

 • Vi kommer att bygga och konstruera med olika material. 
 • Du ska reflektera över hur en har utvecklats över tid och och efter behov och förutspå hur den kommer att se ut i framtiden.
 • Vi ska ta fundera på varför förpackningar ser olika ut beroende på användning samt om det skulle kunna förpackas annorlunda.
 • Vi ska ta reda på ämnes-specifika ord och använda oss av dem.
 • Repetera de enkla maskinerna och hur de fungerar.

 

Genomförande

Vi kommer att konstruera ett torn av träpinnar och plastelina eller tandpetare och gula ärtor.

Vi kommer att bygga enklare maskiner med hjälp av  bla limpistol och träpinnar med mera.

Vi kommer att prata om vardagsföremål och hur de förändrats över tid.

Vi kommer att lära oss de enkla maskinerna och försöka hitta dem i vår närhet.

Vi kommer att prata om och titta på olika förpackningar.

Vi kommer att titta på filmer om vardagstekniska maskiner och diskutera runt dessa maskiner.

 

Bedömning

Bedömning kommer att ske utifrån din förmåga att samtala kring teknik, och din förmåga att i skrift berätta vad du har upptäkt/lärt dig med de ämnes-specifika ord som hör till. Du kommer även att bedömas i hur du hanterar material i konstruktionsarbeten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Teknik, år 1-3

>>>
I slutet av år 3
Betyget E i slutet av år 6
**Tekniska saker**
Jag kan ge exempel på någon enkel teknisk sak som jag känner till.
Jag kan ge exempel på enkla tekniska saker som jag känner till.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
**Bygga tekniska modeller**
Jag kan bygga någon väldigt enkel teknisk sak.
Jag kan bygga väldigt enkla tekniska saker.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
**Ge förslag som för arbetet framåt**
Jag kan ibland ge något förslag som gör att teknikarbetet går framåt.
Jag kan hjälpa till att ge förslag som gör att teknikarbetet går framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
**Göra skisser och bilder**
Jag försöker göra egna enkla skisser och bilder som visar hur jag ska arbeta.
Jag kan göra enkla skisser och bilder som visar hur jag ska arbeta.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
**Skillnader förr och nu**
Jag kan berätta hur någon vanlig teknisk sak har förändrats jämfört med hur det var förr i tiden.
Jag kan berätta hur några vanliga tekniska saker har förändrats jämfört med hur det var förr i tiden.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.