Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och dans för de yngsta.

Skapad 2015-10-15 09:20 i Pysslingen Förskolor Smörblomman Pysslingen
Barnen får möjlighet att utveckla sin motorik med utgångspunkt i den egna förmågan.
Förskola
Eftersom motorisk utveckling är viktig för barnens inlärningsförmåga inom många olika områden vill vi erbjuda alla nya utmaningar och möjlighet att utveckla sina motoriska färdigheter. Barnen stimuleras av och ger varandra nya utmaningar.

Innehåll

Pedagogisk utgångspunkt

Förskolans beprövade erfarenhet säger oss att rörelse och en väl utvecklad motorik är grundläggande för barnens inlärningsförmåga och välmående. För all utveckling är det egna intresset av stor betydelse därför uppmuntrar och stimulerar vi barnens egna motoriska utmaningar samt kommer med nya förslag. Alla som vill deltar och vi försöker se till så att alla vill delta någon gång.

Vetenskaplig grund

Boken "Rör på kroppen, det fastnar i huvudet" Paul Parlenvi och Birgitta Sohlman (1985) var nog lite av ett startskott för förskolan att jobba medvetet med rörelse med barnen. Där framhölls just att rörelsen är viktig för all annan inlärning och utveckling.

Mycket av vår verksamhet grundar sig på Vygotskijs teorier. I rörelsen blir det extra tydligt att inlärningen sker i den proximala utvecklingszonen, just i nivån över det vi tidigare lärt oss. Även att vi lär i samspel med andra, vi tittar på varandra och gör lika.

 

Mål - läsåret 15-16

Så här i början av ett läsår är målet att alla på avdelningen ska välja att delta i dessa aktiviteter och tycka att det är roligt. Om vi också kan se att de utvecklar nya färdigheter lägger det grunden för hur vi går vidare.

Det ska synas i barnens lärloggar att de deltagit i rörelseaktiviteter på olika sätt.

Arbetsformer

Vi erbjuder olika rörelseaktiviteter till musik både ute och inne. Barnen är välkomna att själva initiera sådana stunder. Vi grundlägger enkla dansstrukturer som kan utvecklas längre fram. Vi planerar också in pass med enkla redskapsbanor för att träna grundrörelser såsom gå, springa, åla, krypa, hoppa, balansera, snurra. Vi använder vår gymnastikmatta för att öva att t ex rulla eller göra kullerbyttor för den som vill. Vi utmanar barnen till olika bollekar, gör hinderbanor, klättrar på berget, cyklar, utmanar med promenader i skog och mark mm. Blir det snö utmanar vi på pulka och att pulsa i snön.

När vi har organiserade rörelsestunder använder vi samma musiklista varje gång för att barnen ska känna igen och få känna upprepandets glädje. Vartefter som vi känner igen mer och mer lägger vi till eller byter ut rörelser och musik.

Uppföljning VT-16

 29/1-16

Vi har just nu skolat in nya barn, vår grupp har föryngrats, vi är i en nystartsfas. 

Vi har en organiserad rörelsestund tillsammans med Nyckelpigan varje vecka. På barnens initiativ har vi spontana rörelsestunder varje dag med eller utan redskap. Toapallarna är mycket populära att balansera på.

Alla barn deltar i dessa stunder. De flesta är väldigt framåt motoriskt.

Framöver ska vi i det ökande dagsljuset och mildare vädret bli mer aktiva med rörelsestunder ute. För övrigt fortsätter vi på samma spår som tidigare. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: